En nyhet för årets Almedalsvecka är möjligheten “Boka en ung expert”, vilket ska främja inkluderande samtal och lyftandet av ungas perspektiv genom att göra det lättare för organisationer att kontakta unga experter inom olika sakområden. Detta på grund av upproret #StoppaYouthwashing, som efterfrågade bättre inkludering av unga i politiken. Därför möter Ung Media Mia Stuhre, verksamhetsledare tillika enhetschef för Almedalsveckan och Region Gotlands värdskap, för ett samtal om hur Almedalsveckan arbetar för att engagera unga. 

Under förra årets Almedalsvecka gick ett flertal ungdomsorganisationer ihop under upproret #StoppaYouthwashing, för att lyfta betydelsen av att unga inkluderas på riktigt i olika sammanhang, och inte enbart för att det ser bra ut i ett PR-syfte. Att ett uppror krävdes ser Mia Stuhre som ett misslyckande från Almedalsveckans sida.

Bild: Mia Stuhre. Tagen av Gaga Jakhashvili, Ung Media

Jag tolkar det så. Sen kan jag inte hela historien bakom, men jag tolkar det lite så, eftersom ungdomsförbunden, ungdomsorganisationerna och de unga alltid funnits här. Det är just det att inkludera dem också, säger hon.

Detta ledde till att Stuhre frågade sig själv vad hennes och Almedalsveckans roll var i frågan.

Då var jag så här: “Kan jag lyfta det här på något vis?”. Lite som du var inne på: “Varför behövs det till och med ett uppror kring detta?”. 

Tankar som blev starten för Almedalsveckans samarbete med just #StoppaYouthwashing.

Vi satt tillsammans med de 15 organisationerna på ett digitalt möte och pratade om det här. […]. Sen bara rullade det på, för det märks att vi tänkte ungefär samma sak. Så fick vi till det agila arbetssättet att: “Aha, men du tänker så, och du tänker så”, och så har vi byggt huset tillsammans, berättar Stuhre.

Ett samarbete som födde initiativet “Boka en ung expert”. Det fungerar på det sättet att på Almedalsveckans hemsida listar de unga experters och ungdomsorganisationers kontaktuppgifter samt expertis, för att göra det lättare för övriga organisationer och arrangörer att boka in kunniga ungdomar till sina paneler och seminarier. 

Hur tycker ni att det har fungerat med “Boka en ung expert”? 

Jag tycker det har fungerat jättebra. Jag tycker det är synd att fler inte har nappat på det. Jag hade nog hoppats och trott att vi i alla fall kommit upp i ett 20, 30-tal, men jag tror inte det. […]. Sen tycker jag att jag sett ganska många evenemang som tar upp unga, och där unga är med. Sen är frågan om det handlar om att vi gör som unga, för unga med unga, eller inte, säger Stuhre. 

Även om “Boka en ung expert” inte nått så många som Mia Stuhre hoppats på tror hon att det ändå gör skillnad. 

Samtidigt tycker jag att bara tala om att vi vill ha in fler unga i debatten, och få folk att titta och säga: “Det där är intressant”, då har vi kommit långt.

Stuhre menar att konceptet kan komma att finnas kvar, beroende på organisationernas intressen.

Vill organisationen köra det här konceptet så kommer jag att köra full fart.

Detta eftersom konceptet kanske inte hade lagom mycket tid att verkligen få fäste hos olika organisationer. 

Vi kom ut med det i mars, och jag tror sådana här saker måste landa lite hos organisationerna, för de är så vana att ha sina kända namn i panelerna. Så jag tror det handlar om en försiktighet där också, menar hon. 

 

“Någonstans måste ni unga engagera er, för det kommer ett samhälle som ni ska ta över”

 

Utöver “Boka en ung expert” gör Almedalsveckan mycket för att ungdomar ska ta sig till Gotland. Ett exempel på det är hur de upplåter sovsalar för ungdomar att använda till en billig penning, berättar hon. Hon förklarar vikten av detta med hjälp av att berätta en berättelse:

Vi intervjuade en kille, för många år sen nu – säkert 2018. Han var från Botkyrka. Ung, politiskt engagerad inom CUF, och han hade inte fått åka till Almedalsveckan för sina föräldrar. När han fyllde 18 så bestämde han sig för att åka, och när han berättade om allt det i intervjun för mina kollegor så lyste han. Han ser ringmurarna så fort han kliver ut genom dörren, sen är det 5-7 minuter ner till Almedalen, och äter – det gör man gratis, sa han. Så från resan hemifrån, inklusive resan hit, boendet och maten så har han lagt totalt 1300 kronor under veckan. Då plötsligt så kan det bli överkomligt att få kunna komma hit som en ung person. 

Stuhre ser att dessa åtgärder är extra viktiga, då Almedalsveckan kan hjälpa unga att enas politiskt och på så sätt öka deras politiska slagkraft. 

Jag ser att man inte är lika benägen att organisera sig och aktivera sig. Du kan vara engagerad i en fråga, men just det här att aktivera dig och gå samman – jag upplever att det sättet att tänka har försvagats i de unga generationerna. Man vill gärna, kanske via sociala kanaler, nå ut med sitt budskap men inte att jobba som en röst. Kan vi då på något vis få ihop en röst, en röst och en röst till och få en röst att plötsligt få 10 röster som pratar om samma sak så tycker jag att det borde bli enklare att få igenom sin röst. Någonstans måste ni unga engagera er, för det kommer ett samhälle som ni ska ta över.

Samtidigt lyfter Mia Stuhre att det inte alltid är så lätt för dem att få hit ungdomar i och med att de ofta är beroende av andra aktörer för att göra det. 

Bild: Mia Stuhre. Tagen av Gaga Jakhashvili, Ung Media

Det här med att nå ut till unga och visa att man är varmt välkommen, och att det finns en plats – vi är ju så enorm beroende av, om vi till exempel tar Världsnaturfonden, att Världsnaturfonden då i sin tur når ut till sina unga. För jag sitter med traditionella kanaler: hemsida, nyhetsbrev, Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter – och där är ju inte unga. Så jag behöver hjälp med att få ut budskapen där många unga är som till exempel på TikTok. Där är jag inte. Jag kan inte den kanalen. Jag är inte heller säker på om vi som kommun ska vara där heller. […] Så jag känner att där vill jag på något vis jobba mer – bara för att tala om att ni [unga] är varmt välkomna, säger hon.

 

“Vi ska prata om saker fast vi har olika infallsvinklar”

 

Att ungas röster hörs är viktigt för Almedalsveckan, menar Mia Stuhre.

Det är superviktigt, för börjar de unga rösterna känna: “Här är inte vår plats”, då har vi ingen fortsättning, då kan vi lägga ner om en 10-15 år, säger Stuhre. 

Det känns tryggt att ha Mia Stuhre vid rodret när det kommer till att inkludera unga, eftersom hon ser deras plats som en nödvändig självklarhet, och inte bara något som ska inkluderas för inkluderingens skull. 

Det här med att hitta synergier och faktiskt fortsätta, för jag tror inte att man ska pressa in ungdomarna. Nu sätter jag dig där på stolen och har checkat av ungas perspektiv – det är inte så det ska vara. Vi ska prata om saker fast vi har olika infallsvinklar. Det är där som det blir som mest intressant, säger hon.

Reporter: Simon Brodin

Fler artiklar