Hur löser vi problemet med mäns våld mot kvinnor:
| | | |

Hur löser vi problemet med mäns våld mot kvinnor:

Vi ser just nu en konservativ motreaktion över hela världen efter en lång kamp för kvinnors självbestämmande och frihet från mannens förtryck i form av ett patriarkat. Hur får vi framtida generationers män att göra bättre? Och hur skapar vi ett samhälle som stöttar kvinnan och barnen när det väl händer?