Uganda Pride: Hur ska Sverige agera?

Av Ung Press • 2 augusti, 2023

Uganda Pride: Hur ska Sverige agera?

Sverige och EU står inför ett viktigt beslut när det gäller att agera mot den försämrade situationen för HBTQ+ personer i Uganda. Landet har infört chockerande hårda lagar, inklusive livstids fängelse och till och med dödsstraff för HBTQ+ personer. Det är en fråga som kräver en noggrann övervägning om hur Sverige och EU bör agera för att främja mänskliga rättigheter och skydda HBTQ+ personers rättigheter.

Det har bara gått tio år sedan Uganda var på väg att införa liknande drakoniska lagar, men tack vare internationell påtryckning kunde detta stoppas. Nu befinner sig landet igen i en liknande farlig riktning, och det är dags för Sverige och EU att tänka på vilken roll de kan spela för att försöka vända denna utveckling. Genom att använda politiska och diplomatiska medel, ställa villkor för bistånd och samarbeta internationellt kan Sverige och EU spela en viktig roll i att påverka förändring och förbättra livet för HBTQ+ personer i Uganda och runtom i världen.

Under Pride Stockholm 2023 arrangerade HBT-liberalerna ett panelsamtal som diskuterade just dessa frågor. HBT-liberalerna bildades som ett nätverk år 1980 under namnet Homosexuella liberaler. Det var då det första partipolitiska hbt-nätverket i Sverige. 1989 nybildades nätverket till en förening.

Foto: Marielle Sterner

Fler artiklar