Almedalens ledord är öppenhet och tillgänglighet. Men liknar mer en vision än verklighet när vi unga inte bara glöms bort i paneler och gästlistor utan även ofta exkluderas på grund av vuxnas önskan att dricka alkohol. Almedalsveckan speglar de resterande 51 veckorna där vi unga allt för ofta stängs ute och våra åsikter om viktiga frågor prioriteras ned.

Rosévinet är en förlegad symbol för Almedalen inte bara för att den alkoholfria trenden är i full gång utan också för att vi istället borde samlas kring någonting som inte stänger ute oss unga eller oss som har negativa erfarenheter av alkoholbruk. Nyktra mötesplatser ger inte bara bättre diskussioner utan öppnar upp för fler att delta. Precis som i Almedalen behövs det en förändring i hela Sverige när tre av fyra unga säger att de saknar en nykter mötesplats. I Almedalen inspirerar vi till inkluderande miljöer för alla med Almedalsdrinken och hoppas att politiker tar med sig insikten hem att en mer alkoholfritt är bättre både för vuxenvärlden och för oss unga.

I kampanjen Bra Uteliv arbetar Ungdomens Nykterhetsförbund för att alla unga ska få en meningsfull fritid utan begränsningar av alkoholnormen eller att vuxna inte lyssnar till oss. I en undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av UNF berättade hälften av de deltagande ungdomarna att de var missnöjda med kommunernas satsningar. Många spenderar sin fritid hemma eller hos kompisar men önskade istället att vara på aktivitetshus, ungdomshus eller andra mötesplatser. En femtedel av de mellan 16 och 19 år sade att de drack alkohol för att det inte fanns så mycket annat att göra. Och i UNF:s årliga kommunranking godkändes bara hälften av kommunerna och 40 % av kommunerna har ingen strategi eller handlingsplan för att öka ungas inflytande. Men kommunerna dunkar sig själva i ryggen och 72 % av dem anser att de gör ett bra eller mycket bra arbete.

Vi kan inte vara nöjda med fina ord om öppenhet och inflytande utan behöver beslutsfattare som tydligt visar att de vill göra orden till verklighet inte i framtiden utan idag. Vi unga har rätt till en rimlig lägstanivå på uteliv där vi inte exkluderas utan får vara med och forma våra egna liv. Därför efterfrågar Ungdomens Nykterhetsförbund en garanti på ett bra uteliv för alla Sveriges unga inför september.

Malin Thorson, ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund
Malin Thorson, ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund

 

Malin Thorson, Förbundsordförande Ungdomens Nykterhetsförbund

Malin Thorson är förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund som sedan 2012 drivit kampanjen Bra Uteliv. Under Almedalsveckan modererade hon seminariet De politiska ungdomsförbunden om ungas uteliv i valen 2014. Länk: unf.se/almedalen

Fler artiklar