Idag märker man att allt för många barn och unga med en funktionsnedsättning inte klarar av vardagssysslor som unga personer med en funktionsnedsättning bör kunna klara av. Exempel på sådana situationer kan vara: att självständigt kunna knyta sina skor, att självständigt kunna ordna fram sin egna frukost/fika eller att självständigt kunna hantera sin packning inför skoldagens idrottslektion.

Vi som debattörer i denna text har själva upplevt att våran omgivning behandlat oss allt för många gånger med en lägre förväntan. Vilket i slutändan gör att vi allt för ofta hamnar i situationer där vi får se på när omgivningen gör våra sysslor åt oss, medan vi själva sitter gulligt i ett hörn och glöms bort.

Tyvärr märker vi även detta som förtroendevalda inom riksorganisationen Unga med synnedsättning (US). Många medlemmar blir allt mindre självständiga och vågar tyvärr inte att utmana sig själva i situationer som kan se ut som basala aktiviteter för den enskilda individen, något som kan vara missgynnande för dessa unga resten av deras liv.

Anledningen till att vi tar upp denna fråga är för att vi tror att vi har möjligheten till att kunna göra en förändring och agera redan idag om vi vill. För vad ska unga annars göra när det kommer tillfällen då den curlande omgivningen inte kan finnas där och hålla i deras hand?

Vill inte vi att unga ska kunna nå en social inkludering inom skolan, framtida arbetsplatser eller allmänna situationer med vänner?

Allt för många unga med synnedsättning lider utav en psykisk ohälsa idag, vi tror en stor faktor till detta kan vara utanförskap inom de tidigare nämnda sammanhangen.

Vi anser att utanförskapet beror till stor del på att den curlande omgivningen lägger alldeles för låga förväntningar på unga och då får inte de unga visa verkligen vad de faktiskt kan klara av.

Det är dags för unga med synnedsättning att hoppa ur fågelboet och få lov att testa sina vingar vid tidig ålder!

Därför blir uppmaningen till dig som curlar: att sluta med detta. Ta reda på hur ditt barn eller du själv skulle kunna klara av en vardag trotts din synnedsättning. Bli inte så bekymrad över allt. Hitta istället en förebild som du kan rådfråga, myndigheter som till exempel kan anpassa ditt hem och som kan lära dig hur man ska ta sig an en vardag.

Mattias Winsa, styrelseledamot i Riksorganisationen Unga med synnedsättning.
Kevin Kjelldahl, styrelseledamot i Riksorganisationen Unga med synnedsättning.

Fler artiklar