Hur löser vi problemet med mäns våld mot kvinnor:
| | | |

Hur löser vi problemet med mäns våld mot kvinnor:

Vi ser just nu en konservativ motreaktion över hela världen efter en lång kamp för kvinnors självbestämmande och frihet från mannens förtryck i form av ett patriarkat. Hur får vi framtida generationers män att göra bättre? Och hur skapar vi ett samhälle som stöttar kvinnan och barnen när det väl händer?

Incels, antifeminism och bristande intresse för jämställdhet: uppkomst, konsekvenser och förebyggande arbete
| |

Incels, antifeminism och bristande intresse för jämställdhet: uppkomst, konsekvenser och förebyggande arbete

”Incel” har under de senaste åren blivit ett allt mer känt begrepp, i takt med att ideologin har fått ett allt större genomslag, inte minst på internet. Vilka risker innebär det? Och hur motverkar vi en negativ trend i jämställdheten?

Vad patriarkatet och feminismen lärde mig som man
|

Vad patriarkatet och feminismen lärde mig som man

Kan vi män som lever i ett patriarkalt samhälle kalla oss själva för feminister? Patriarkat – ett samhällssystem där vi män har den primära makten och de flesta ledande positioner både politiskt och socioekonomiskt. Ett system där vi män oftast gynnas och där kvinnor och ickebinära oftast missgynnas. Feminism är en rörelse som vill motverka…