Syntolkning av bild: Iosif ler mot kameran. Han har glasögon, blå skjorta och svart kavaj. I bakgrunden syns en röd vägg och växter.

Hösten 2019 hamnade Skellefteå kommun på en tredje plats i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Awards, något som underbygger det unika i arbetet som Skellefteå gör i syftet att stärka tillgängligheten för alla i kommunen. Skellefteå har ett forum som heter Rådet för förebyggandet av funktionshinder (RÅFF), ett rådgivande organ som är unikt för kommunen och något som säkerställer att bland annat diskrimineringslagen efterföljs.

I ett samtal med socialnämndemannen, socialdemokraten och ordföranden för RÅFF; Iosif Karambotis, har jag fått möjlighet att dyka ner ännu djupare i hur rådet arbetar.

– Tanken med RÅFF var från början att samordna olika instanser och föreningar som på varsina håll arbetade för att göra Skellefteå mer tillgängligt för folk med funktionsvariationer. Rådet har möjliggjort att förändringar som behöver göras sker effektivare, då idéerna numer lättare får gehör från kommunstyrelsen än tidigare, berättar Iosif. 

Iosif menar att Råff är ett rådgivande organ som visserligen inte kan fatta beslut, men som däremot kan ställa krav på och frågor till kommunstyrelsen och i slutändan kommunfullmäktige, vilket effektiviserar arbetet. I rådet sitter det representanter från olika nämnder, såsom Skolnämnden, miljönämnden och byggnämnden, vilket underlättar en process som vanligtvis kan ta åratal, detta eftersom frågorna kan föras fram direkt.

Hur ser arbetsprocessen ut?

– Det börjar med att frågor lyfts från referensgruppen, i referensgruppen ingår 30 olika föreningar som är till för folk med olika funktionsvariationer, till exempel en förening för hörselskadade, en för synskadade och en för överkänsliga, säger rådets ordförande och berättar att frågorna kan handla om tillgängligheten i Skellefteå för dessa personer. 

I rollen som ordförande vill Iosif inte att dessa frågor stannar vid en diskussion, utan att de faktiskt arbetas vidare med.

– Hellre att vi arbetar med några frågor åt gången så att vi kan se resultat och lämna dessa bakom oss, för att gå vidare. Efter att frågorna lyfts på ett av våra fyra möten går vi vidare med dem till antingen de olika nämnderna eller till kommunen, för att där kunna rådgöra om en förändring. 

Iosif berättar att det kan ta flera år att se resultat i de frågor som de arbetar med, delvis för att politiken är trög, delvis för att frågorna inte tenderar att vara prioriterade i kommunen.

– Vår roll är ju att ställa krav på de som berörs, oftast kommunen, och vi kräver att få svar inom en rimlig tid. Vi vill att processen ska gå så fort som möjligt, men samtidigt ge tydliga resultat utan att vi tappar bort frågan till följd av bristen på exempelvis pengar. Hellre att vi tar små steg framåt än att vi låter olösta problem hänga med oss. 

Representanterna i RÅFF sitter en mandatperiod, vilket innebär att dessa byts ut under valet 2022, men trots det menar Iosif att dessa frågor inte nödvändigtvis har med politiken att göra, utan snarare hur lång tid det tar för frågorna att lyftas hos den instans som berörs, exempelvis kommunen.

– Det gäller att hålla koll på agendan även nästa mandatperiod för att försäkras om att den följs och att vi genom det kan öka tillgängligheten. 

Bygget av det nya kulturhuset

Just nu byggs ett nytt kulturhus i Skellefteå, en byggnation som representanter i Råff varit rådgivande i.

– Vi har haft en grupp som samarbetat med arkitekter, kommunen och byggledare för att förebygga funktionshinder i det nya kulturhuset, genom det har vi kunnat förmedla kunskap och frågor och säkerställt att huset blir tillgängligt för så många som möjligt. Det är trappor, hissar, utgångar och rum för överkänsliga som har arbetats fram genom detta samarbete. 

Covid-19:s digitaliserande av RÅFF

Rådet har möte fyra gånger per år, men till följd av den rådande pandemin har de fysiska mötena tvingats ställas in och genom det har såväl kommunikationen som arbetsprocessen försvårats:

– Utöver att arbetet har försvårats har det även visat sig att vi saknar verktyg och möjligheter att träffas digitalt. Vi i kommunen planerar just nu för att subventionera en utveckling av de digitala möjligheterna, vi hoppas på att kunna utveckla digitala utbildningar och program.

Kommer ni nå en utopivärld av tillgänglighet för alla?

– Jag ska vara ärlig, vissa utmaningar är så pass tuffa att de kommer krävas mycket arbete, vissa saker kan göras över en månad medan vissa kräver resurser som vi inte förstått än. Exempel på tuffa utmaningar, menar Iosif, är äldre, kommunala byggnader som tvingas byggas om och själva ombyggnationen ligger i ekonomin och hur mycket det kostar.

Iosif avslutar vårt samtal med ett par ord om framtiden.

– Det handlar om individens möjlighet till att leva ett bra och värdigt liv, precis som alla andra och för att komma dit vi vill komma gäller det att hålla ut och kämpa vidare i dessa frågor, säger Iosif. Trots att vi befinner oss bra i förhållande till andra länder och kommuner så finns det mycket mer för oss att göra, saker som kan utvecklas med hjälp av enkla medel. 

Det är med en övertygelse om att kommunens slogan “Ett Skellefteå för alla” kommer efterföljas som jag avslutar samtalet med Iosif. En tankeställare uppdagas i mig, var skulle vi vara om samtliga kommuner i Sveriges gör som Skellefteå och införskaffar ett råd som jobbar med dessa frågor?

Mina Asp Romefors

Fler artiklar