I det senaste avsnittet av poddserien ”Ung i Almedalen” har Ganna Vashchuk och Nora Zerzour intervjuat Magnus Ek från Centerpartiets Ungdomsförbund. 

Magnus Ek, förbundsordförande CUF (Foto: Tuulia Parviala)

Till en början berättar Ek om hans väg till att bli förbundsordförande, hans uppdrag i styrelsen och vilka utmaningar han har stött på under vägen. En aktuell fråga som avsnittet lyfter är huruvida unga ska eller inte ska uppmuntras till att söka till Försvarsmakten och vilka konsekvenser tvång till att söka kan få. Vidare diskuterar Ek problematiken bakom dagens integrationspolitik och vilka förslag på lösningar Centerrörelsen har. 

–Att anpassa SFI-utbildningen mer så att man snabbt kommer in i samhället. Det finns goda exempel från delar av landet där man har ”svenska för yrkeslivet” eller nu till och med ”svenska för företagare” för dem som har ett eget företag sedan tidigare, som skulle vilja göra det i Sverige, men som har svårt att sköta kontakten med Skatteverket och andra myndigheter. Den typer av anpassningar tror jag är jätteviktig.

 Lyssna på hela poddavsnittet via Soundcloud eller sök efter ”Ung i Almedalen” på iTunes.  

Fler artiklar