Yttrandefrihet under bevakning

Yttrandefrihet under bevakning

Med hot, attacker och möjligheten att sitta i fängelse utan rättegång, ställer man sig frågan om yttrandefriheten går framåt, eller om den snarare fått hårdare tyglar än förut.    Längst bort i mässan, långt från resten av seminariehallarna kantas väggarna av poliser. Innan vi beviljas inträde får vi lämna ifrån våra väskor och kameror, och…

Regeringens satsning för läskunnighet

Regeringens satsning för läskunnighet

Gustav Fridolin diskuterar ung läsutveckling.  Med projekt som Läsdelegationen och nya satsningar på specialpedagoger så säger den nya regeringen att de vill lyfta fram vikten av att läsa och läskunnighet i allmänhet. -Läsning är viktigt för utvecklingen, sa kulturminister Alice Bah Kuhnke. Ja, vi satsar mer på läsning än den förra regeringen och det är…