En dag för eller utan pressfrihet i Sverige?

En dag för eller utan pressfrihet i Sverige?

Idag, den 3:e maj, infaller Pressfrihetens dag. Dagen då vi hyllar och hedrar uppoffringar som gjorts i pressfrihetens namn runt om i världen. Under min väntan på denna dag och ju närmare den har kommit, desto mer har jag funderat över vad vi egentligen firar, vad som gör pressfrihetens dag så viktig och hur våra liv hade sett ut i ett Sverige utan pressfrihet.