Nyheter och humor hör inte ihop
|

Nyheter och humor hör inte ihop

Medielandskapet har förändrats. Influencers har en alltmer dominerande roll på sociala medier. Trots detta satsar Lilla Aktuellt på att vara trygga nyhetsförmedlare. De vill inte ses som roliga vänner. Forskningen ”Youth and News in a Digital Media Environment” pekar bland annat på att nyheter främst dyker upp i sociala sammanhang offline men att unga trots…