Intervju med LSU:s ungdomsrepresentanter inom EU på Järvaveckan

Intervju med LSU:s ungdomsrepresentanter inom EU på Järvaveckan

Järvaveckan går av sin tredje dag med fint väder. Det tar ett litet tag att hitta LSU:s tält i den stora massan av människor. Politiker, organisationer och företag som alla vill diskutera med en men tyvärr har vi inte tid att stanna. Vi ska träffa LSU:s ungdomsrepresentanter inom EU, Louise Grabo och Jakob Amnér. ”Vi…