Influencers tar över journalistyrket! Eller?
| | | |

Influencers tar över journalistyrket! Eller?

Under den senaste tiden har det varit en stormig debatt om huruvida influencers har tagit över journalistyrket eller inte. Politiker och makthavare väljer att gästa influencers Youtube-kanaler och poddar istället för att svara på gammelmedias frågor. Att politiker ska vara tillgängliga inom alla olika medier är väsentligt för att vi ska få ett fungerande politiskt…