Incels, antifeminism och bristande intresse för jämställdhet: uppkomst, konsekvenser och förebyggande arbete
| |

Incels, antifeminism och bristande intresse för jämställdhet: uppkomst, konsekvenser och förebyggande arbete

”Incel” har under de senaste åren blivit ett allt mer känt begrepp, i takt med att ideologin har fått ett allt större genomslag, inte minst på internet. Vilka risker innebär det? Och hur motverkar vi en negativ trend i jämställdheten?