Let´s Talk About Consent Baby
| |

Let´s Talk About Consent Baby

  In på scenen kommer Fattas ordförande Olivia Björklund Dahlgren och projektledare Katarina Galic. Idag är det 1-årsjubileum för samtyckeslagen, som Fatta varit starkt drivande till, men även professor Madelene Leijonhufvud.   Seminariet bygger framför allt på diskussionsfrågor, och organisationen vill att publiken ska börja reflektera kring samtyckeskulturen i de rum de själva vistas. Vilket…