Hur fria är vi egentligen i våra yttranden?


Hur fria är vi egentligen i våra yttranden?


En krönika från bokmässan i Göteborg Av Tiffany Fahlnaes Under dessa dagar som jag har spenderat på bokmässan har jag besökt ett antal olika seminarier och föreläsningar. Vad har jag tagit mig an av detta? Mycket. Skulle jag kunna skriva mycket om det? Absolut. Ändå är det någonting annat som är fastetsat i mitt huvud:…

Yttrandefrihet har ingen åldersgräns

Yttrandefrihet har ingen åldersgräns

– Ungdomars mediaanvändning ur ett vuxet perspektiv Yttrandefrihet är temat för årets bokmässa och i seminariet “Yttrandefrihet har ingen åldersgräns” intervjuade Peter Becker fyra stycken vuxna människor, alla aktiva inom media, om hur man kan nå ut till ungdomarna genom sociala medier. De fyra gästerna var Olle Wästberg, Helena Dal, Dilsa Demirbag­Sten och Brit Stakston. Olle Wästberg, som ledde 2014 års demokratiutredning, säger bland annat att de vuxna måste komma till ungdomarna istället för att locka ungdomarna till de vuxnas medier. Han berättar ungdomarna idag är mer intresserade i samhällsdebatten än för 30 år sedan. Däremot är det få ungdomar som går med i politiska partier utan istället är aktiva på sociala medier. Han säger också att politikerna inte bör använda Facebook som en anslagstavla utan att de istället bör skapa en dialog där, så att ungdomar kan känna sig inkluderade i politiken och inte bara känna det som att de tittar på. Helena Dal, verksamhetsansvarig för statens mediaråd, berättade om statens medieråd som kartlägger ungdomars medieanvändning varannat år. Deras uppgift är att stärka och skydda ungdomar på nätet. Dilsa Demirbag ­Sten, författare, debattör och frilansjournalist berättade om berättarministeriet. Berättarministeriet är en organisation som anordnar skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet. Deras ambition är att barnen ska lära sig att tänka kritiskt och upptäcka hur kul det är att läsa och skriva. Hon betonade att det är viktigt att, även om internet är en bra källa, ställa kritiska frågor och ifrågasätta informationen som de hittar. De har hjälpt 35 000 barn hittills och resultatet är positivt. Brit “Mediagurun” Stakston, bland annat aktiv i kampen för att fria Dawit Isaak, berättade om hur ungdomar använder Twitter för att sprida sina åsikter och debattera. Hon menar att det är ett viktigt forum och hon sade att det är viktigt att öppna upp för debatt. Vi tycker att innehållet var bra men att det inte var konsekvent för temat. Samtidigt känns det lite konstigt att ett seminarium om ungdomars mediaanvändning inte inkluderade någon ungdom. Om man vill inkludera dagens ungdomar i debatter och median tycker vi att det kan vara en bra idé att de bjuder in några ungdomar. Av: Nils Walter och Fanny Åhl Norling, Hvitsnurran

Regeringens satsning för läskunnighet

Regeringens satsning för läskunnighet

Gustav Fridolin diskuterar ung läsutveckling.  Med projekt som Läsdelegationen och nya satsningar på specialpedagoger så säger den nya regeringen att de vill lyfta fram vikten av att läsa och läskunnighet i allmänhet. -Läsning är viktigt för utvecklingen, sa kulturminister Alice Bah Kuhnke. Ja, vi satsar mer på läsning än den förra regeringen och det är…