Credibility is about objectiveness – not age!
|

Credibility is about objectiveness – not age!

In this day and age, where the majority of young people get most of their information through social media and search engines, the practise of source-criticism and objectiveness becomes more important than ever. Engaging young people to care about politics and expressing their opinions, as well as listening to opposing opinions, becomes more important than ever in order to ensure a democratic future. 

Debatt: Åldersdiskriminering – Ett verkligt problem?
| | | |

Debatt: Åldersdiskriminering – Ett verkligt problem?

Av de sju diskrimineringsgrunderna sticker ålder ut som ett förhållandevis sällan diskuterat skäl till kränkning och särbehandling. I avsaknad på annan typ av diskriminering har termen ageism uppstått som ett uttryck för åldersrelaterat ”förtryck”. När jag diskuterar ämnet med min mormor frågar jag om hon någon gång känt sig orättvist behandlad på grund av sin…