Järvaveckan går av sin tredje dag med fint väder. Det tar ett litet tag att hitta LSU:s tält i den stora massan av människor. Politiker, organisationer och företag som alla vill diskutera med en men tyvärr har vi inte tid att stanna. Vi ska träffa LSU:s ungdomsrepresentanter inom EU, Louise Grabo och Jakob Amnér.

”Vi representerar Sveriges unga vilket är ett stort uppdrag. EU har skapat detta forum så att unga ska kunna påverka EU-parlamentets politik genom att argumentera och diskutera politiken”, förklarar Louise när jag bett henne att kort beskriva vad det innebär att vara ungdomsrepresentant. Förutom att vara ungdomsrepresentant är Louise Grabo vice ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund och Jakob Amnér sitter som ordförande för Sveriges Elevråd – SVEA. Anledningen till varför Louise sökte platsen som ungdomsrepresentant var hennes bakgrund av att ha studerat Européan Studies och hon ville därför dra nytta av EU-kunskapen hon fått från utbildningen. Hon var även intresserad av att träffa ungdomar från andra länder och få höra deras perspektiv. Jakob däremot hade ingen stor kunskap om EU innan, utan ville genom att bli ungdomsrepresentant utforska sin relation till EU och även testa något nytt i en ny organisation.

LSU:s ungdomsrepresentant Louise Grabo. Foto: Clara Thor

Själva arbetet som ungdomsrepresentant består av tre olika konferenser. Inför första konferensen bestämde de fokusområden för processen genom att läsa på i olika rapporter om ungas prioriteringar. Efter konferensen samlades mer åsikter och fakta från ungdomar in genom att ha fokusgrupper med olika ungdomsföreningar. Ett annat sätt att samla in åsikter var genom att skicka ut enkäter till unga. Detta sammanställdes till en rapport som även innehöll data från andra EU-länder vars representanter jobbat på ett liknande sätt. ”Unga vill framåt och komma någonstans, därför kommer man överens. I EU kommer man inte fram till lika mycket som när ungdomarna diskuterar”, berättar Louise. ”Det är dock en superstor konflikt i att samla in och representera ALLA unga. En ska ju helst inte klumpa ihop unga som en grupp. Det är en svår uppgift att föra alla ungas talan”, tillägger Jakob. 

LSU:s ungdomsrepresentant Jakob Amnér. Foto: Clara Thor

På frågan om EU faktiskt lyssnar på ungdomarna svarar Louise ”Det finns ju en vilja eftersom detta forum arrangeras. Tanken var väl att EU-politikerna skulle ta vara på vad alla ungdomsrepresentanter kommit fram till, men de har tyvärr inte lyssnat så mycket inför utformande av EU:s nya ungdomsstrategi. Vilket förstås är en liten besvikelse”. Innebär det att Jakob och Louise gett upp på att ungdomar kan förändra politik, frågar jag dem. Men båda är säkra på att ungdomar har makt att förändra. Louise lyfter upp förslaget från EU-kommissionen med två artiklar som handlar om hur ungdomar kommunicerar på nätet gällande att förbjuda memesen som ett exempel. ”Detta kan ungdomsorganisationer påverka genom att agera och påverka svenska parlamentariker, men också påverka genom civilsamhället. Ibland vet man bara inte om sätten att påverka då man måste ha kunskap om den politiska processen. Men politiker är mycket tillgängligare än man tror och vill även representera oss ungdomar – så ta kontakt med dem. Eller gå med i en ungdomsorganisation och påverka genom dem”.Vi tackar för intervjun och börjar ta oss ut från Järvaveckans område. Vi slingrar oss mellan olika politikers tält. Förutom att stötta på ett fåtal ungdomspartier verkar det inte vara något stort fokus på ungdomsfrågorna vid tälten. Vilket kan anses vara en bortkastad möjlighet då en stor del av besökarna är ungdomar och troligen fulla av olika åsikter.

Text: A-J Turtiainen och Ylva Palmgren. 

Foto: Clara Thor 

Fler artiklar