”Debatten om hederskultur är viktig men när fokus sätts på en etnicitet kan det skapa negativa fördomar. I detta avsnitt får vi möta personer som berättar om hur undervisningen om hederskultur varit utpekande och även möta GAPF för att se hur de tänker kring att debatten ibland kan sätta fokus på förövarnas ursprung.”

Nina Muossa

Filmen är en produktion från en av redaktionsgrupperna i Ung Medias sommarredaktion 2020. Sommarredaktionen har varit indelad i fyra redaktionsgrupper som medieproducerat om jämlikhet utifrån de fyra diskrimineringsgrunderna ålder, kön, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer. Denna redaktion valde diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

Fler artiklar