”Det finns en rad frågor som personer uppväxta i Sverige med utländsk bakgrund får höra. Mellanförskap, att inte bli accepterad men även känslan av att provocera rasister tillbaka är vad personerna vi möter berättar om i detta avsnitt.”

Nina Muossa

Filmen är en produktion från en av redaktionsgrupperna i Ung Medias sommarredaktion 2020. Sommarredaktionen har varit indelad i fyra redaktionsgrupper som medieproducerat om jämlikhet utifrån de fyra diskrimineringsgrunderna ålder, kön, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer. Denna redaktion valde diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

Fler artiklar