I Vänsterpartiets tält sitter två kvinnor som är vanliga medlemmar i partiet. Eva Ro ställer upp på att bli intervjuad kring jämställdhet, som inleder med att fråga “Oj, var ska vi börja?” när hon ombeds beskriva Vänsterpartiets jämställdhetspolitik, innan hon fortsätter med att säga “vi vill såklart att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar, lika lön, att man satsar på mäns våld mot kvinnor och så lika förutsättningar på arbetsmarknaden”. Hur man ska uppnå detta menar hon handlar mycket om ekonomiska satsningar, som hon samtidigt påpekar är svårt att genomföra på en nationell nivå eftersom de inte sitter i regeringsposition, innan hon tillägger att det gäller att skapa en “attitydförändring, det är inte kvinnors fel om de blir utsatta för något”. Hon tillägger också att det kring våld mot kvinnor är problematiskt att regeringen “lägger ut kvinnojourer till privata företag och att det kan bli vad som helst och vinstdrivande företag”. 

När jag frågar om det största motståndet mot jämställdheten svarat Eva att hon “skulle säga Sverigedemokraterna och deras gammaldags syn på hemmafruar eller vad de nu vill ha”, samt att de framställer misshandel och andra våldsbrott som “importerade problem” trots att “det finns […] gott om sådant här med. Män som beter sig som svin”. Detta påpekar hon är svårmotverkat men att metoden för att motverka det är att debattera och annan informationsspridning, och på så sätt ”vädja till folks sunda förnuft”. 

En annan fråga som understryks på partiets hemsida är vikten av att höja lönerna i kvinnodominerade yrken, såsom vård och omsorg samt skola. Detta vill man genomföra genom budgetförändringar eftersom det är skattepengar som betalar deras löner, vilket innebär att satsning av skattepengar skulle krävas för att genomföra detta. 

Även att pensionssystemet bör reformeras lyfts där, och när jag nämner att det står i relation till föräldrapenning förklarar Ro att man tidigare haft ett ATP system för pensionen, där det var de bästa arbetsåren som bestämde pensionen, medan det nu är hela arbetstiden som bestämmer denna. Något som främst drabbar kvinnor eftersom man får en sämre pension om man varit arbetslös eller föräldraledig. När hon förklarat detta tackar jag henne för hennes tid, innan jag går vidare till nästa partitält. 

Reporter: Valentina Holm

Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland

Fler artiklar