Vid Miljöpartiets bås träffar jag det ena språkröret för Gröna Seniorer, Lennart Tonell som glatt börjar förklara partiets jämställdhetspolitik, utan att egentligen behöva stöd från mina frågor (som jag ändå frågar för den röda trådens skull). 

Tonell menar att jämställdhetsidealet reflekteras i den grundläggande partistrukturen, exempelvis att man har varannan man och varannan kvinna i alla politiska benämningar, som en form av kvotering. En metod de enligt deras hemsida använder för att kompensera för de strukturer som ofta begränsar kvinnor möjlighet att nå högre positioner. Något de också förespråkar på ett samhällsplan, eftersom de vill kompensera för den långsamma utvecklingen av könsfördelningen i exempelvis börsbolagen. Han påpekar också att det genomsyrar alla delar av partiets politik, exempelvis utrikespolitiken, men även i frågor om snöröjning, vilket han poängterar som en viktig del av det praktiska arbetet för jämställdhet. Exempelvis påpekar han att de i sin feministiska utrikespolitik lyfter fram kvinnor och fokuserar mer på sociala frågor. 

En annan aspekt där de arbetar praktiskt är mot våld mot kvinnor, där de exempelvis jobbar med kvinnojourer och hederskultur och “försökt vara så aktiva som möjligt”. 

Även Tonell lyfter SD som ett orosmoment då han menar att de värderar människor olika även “fast det säger de ju inte rakt ut”, och att de andra partierna har hängt på denna människosyn. Intervjun avslutas med att Tonell räcker mig ett informationsblad om Miljöpartiets jämställdhetspolitik, som jag tackar för innan jag går från det gröna tältet.

Reporter: Valentina Holm

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Fler artiklar