Vid Socialdemokraternas tält frågar jag Adrian Magnusson (riksdagsledamot) som står under det röda tältet för en intervju, som han gärna ställer upp på. Han inleder med att förklara att det som utmärker socialdemokraternas jämställdhetspolitik jämfört med den liberala är att de väger in klass som en aspekt i feminismen, vilket innebär att han beskriver deras feminism som “någon socialistisk, socialistisk feministisk grundanalys” samt menar att den inte handlar så mycket om den individuella frigörelsen, utan snarare erkänner att “det finns strukturer, ekonomiska och andra som gör att kvinnor är underpriviligerade i samhället”. 

När det kommer till praktiska åtgärder så framhåller de vikten av lika lön för lika arbete, något han dock påpekar styrs av fackförbunden då politikerna inte bestämmer lön, men att de kan “[ge] uttryck för den hållningen”. Även våld mot kvinnor  är en fråga han placerar tonvikt vid, och understryker då att Socialdemokraterna kallar det just “våld mot kvinnor” istället för “våld i nära relationer”, för att poängtera det strukturella våldet kvinnor utsätts för. Han poängterar också att det finns en konservativ våg, och att “konservatismen har aldrig varit en främjare av jämställdheten, är i alla fall vår i uppfattning”, vilket är ett motstånd mot feminismen i dagens Sverige. Detta menar Magnusson bäst motverkas genom att synliggöra dessa frågor och “varför vi tror att vår politik är bäst och driva på helt enkelt”. 

Just att kalla våld mot kvinnor för “våld i nära relationer” är en fallgrop han menar att regeringen fallit i, vilket innebär att de missar det strukturella perspektivet, samtidigt som han påpekar att vissa bra saker har gjorts, även om en regering med stöd av SD “alltid [är] ett bekymmer för jämställdheten”. 

Något man också lyfter är vikten av att minska hat och hot i det offentliga rummet, mot bland annat kvinnor. Detta menar han i praktiken är svårt att genomföra, men att det kan hjälpas av att synliggöra frågorna, och därmed bör göras av politikerna. 

En annan aspekt som lyfts av Socialdemokraterna som nödvändig för jämställdhet är att föräldrapenningen bör delas mer lika, eftersom det just nu är fler kvinnor än män som tar ut det. På sikt vill man därför dela lika på föräldrapenningen, vilket också är förklaringen till att man vill individualisera föräldraförsäkringen, eftersom kvinnor riskerar få lägre lön om de tar ut en majoritet av föräldraledigheten och arbeta deltid för att kunna vårda sina barn, vilket på så sätt innebär att man spelar forna tiders skrivna könsroller. Efter denna förklaring avslutas intervjun med att Adrian säger att han hoppas att hans svar varit tillräckliga. 

Reporter: Valentina Holm

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Fler artiklar