Vid Centerpartiets tält intervjuade jag Eva Gahnström (regionfullmäktige, Gotland)  som beskriver att jämställdheten för Centerpartiet är  “[en] självklarhet: lika villkor, lika lön för samma arbete, och det är ju sånt som vi strävat efter länge”, något som hon framhåller att de jobbar mycket med i praktiken inom partiet eftersom de tycker att det är “jätteviktigt att det är så jämställt som möjligt när vi väljer våra ledamöter, så att det blir en jämn fördelning i alla nämnder”.  Hon lyfter också fram “att behandla alla lika, och att det är helt okej med olika uttrycksmedel” som en av partiets grundpelare. 

Samtidigt påpekar hon, likt flera andra partirepresentanter att jämställdhets klimatet är stormigt, då hon anser att könsnormerna blir mer och mer cementerade och lyfter exempelvis att många gör könsstereotypa val av exempelvis gymnasium, en analys som skolverkets kartläggning från 2018 stödjer. Något hon understryker vikten av att motarbeta. Ännu ett orosmoln påvisas när jag frågar om Centerpartiets åsikter om regeringens jämställdhetsarbete, varpå hon svarar: “Har de ens något jämställdhetsarbete?”

En punkt som lyfts som viktig för Centerpartiets jämställdhetsarbete är att man vill öka andelen kvinnor som startar och driver företag, en skillnad som Gahnström menar att bankerna har skapat genom att vissa banker har olika krav för utlåning av pengar till män respektive kvinnor, och även inte lånar ut lika stora belopp till kvinnor som till män. Något som troligen är kopplat till det faktum att kvinnor generellt har 20% mindre disponibel inkomst än män enligt Jämställdhetsmyndigheten. Gahnström tillägger också att kvinnor är mindre benägna att söka lån, något som innebär att de inte tas på samma allvar som sina manliga motparter.

En punkt som enbart lyfts på Centerpartiets hemsida är faktumet att Centerpartiet vill att kön ska läggas till som en av grunderna för hatbrott, vilket Gahnström förklarar genom att säga “det är ju ett hot, och särskilt mot kvinnor. Att vara kvinna är provocerande för en del män, så därför borde det finnas med”. Med de orden har jag inga fler frågor, och avslutar intervjun genom att tacka Eva för hennes tid. 

Reporter: Valentina Holm

Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland

Fler artiklar