På ett soligt Almedalen springer journalister, experter och politiker runt för att hinna med att både lyssna och tala på seminarier runt om i Visby. För vissa av dem är Almedalen en arbetsresa, för andra är Almedalen en arbetsresa som de gör på sommarlovet. Fler och fler unga engagerade ledare står redo med expertkunskaper som ungas problem och lösningar. Varför tas de inte på allvar och inkluderas? 

Detta år har upplägget “Boka en ung expert” introducerats på Almedalen. Bakom arbetet står en rad olika ungdomsförbund och -föreningar som bland annat Elevernas riksförbund, Sveriges Ungdomsråd, WWF Sweden Youth och Ung Media Sverige. Tillsammans har de skapat ett engagemang för att uppmärksamma ungas röst i politiken och få in fler ungdomar på panelsamtal, debatter och seminarier under Almedalsveckan. Hashtaggen #StoppaYouthwashing följer med arbetet och syftar på att unga ofta utnyttjas just för att de är unga istället för att bli inkluderade för deras kompetens. Unga personer sitter på ett unikt perspektiv i samhället, men blir oftast inte tagna på allvar eller ignorerade när det väl kommer till kritan. Man talar om unga, istället för med unga. Men nu har ungdomsförbunden fått nog och vill uppmärksamma youthwashingen som sker samtidigt som de vill uppmärksamma ungt engagemang. Jag har talat med tre unga ledare om deras engagemang och deras syn på varför ungas röst i politiken är så viktig.

Foto: Johanna Fröde

Vem är du?

 – Jag heter Maja Sjögren, är 19 år gammal och jag är förbundsordförande för Elevernas riksförbund. 

Hur engagerar du dig på Almedalsveckan?

 – Under Almedalen deltar jag i egenskap av att vara förbundsordförande i många olika paneler och seminarier. Vi försöker trycka främst på skolfrågan och se till att skolfrågan alltid har ett elevperspektiv. 

Vad gör din organisation för att inkludera ungas röst i politiken?

 – Vi är en organisation av och för elever, så vi är en organisation och en styrelse faktiskt uppbyggda av elever. Vi har valt att göra så för att vi tror att unga själva ska uttala sig. 

Varför är ungas perspektiv viktigt att inkludera just i politiken?

 – Jag tror att det unga perspektivet ofta glöms bort för att vi inte har någon reell makt, det viktiga är att se till att vi har det. Unga som inte har någon beslutande makt i val ska faktiskt också inkluderas. En av sex personer på jorden är mellan 15-25, det är 1,2 miljarder människor. Det är en stor grupp som är underrepresenterad. Det är viktigt att inte se unga som en separat fråga utan att de får inkluderas i alla frågor. 

Varför tror du att ungas perspektiv blir utraderat när det kommer till just politiken?

 – Jag tror att åldersmaktsordningen är något som är värt att lyfta. Det är många vuxna som inte ens känner till fenomenet när man får det förklarat för sig, det visar ju på vilken tystnadskultur det finns kring hur vi behandlar barn och unga. 

Vad har projektet #StoppaYouthwashing gjort under Almedalsveckan?

– I tisdags ordnade vi en stor workshop där unga fick leda och delta aktivt själva. Jag tror att skapa den typen av forum där unga leder och vuxna kan få delta på ungas villkor är jätteviktig. Hela nätverket blir som en protest mot något vi tycker vuxenvärlden gör, de använder våra röster och skapar plakatpolitik av det istället för att aktivt inkludera oss och ge oss reell makt.

Reporter: Johanna Fröde

Fler artiklar