Detta år har upplägget “Boka en ung expert” introducerats på Almedalen. Bakom arbetet står en rad olika ungdomsförbund och -föreningar som bland annat Elevernas riksförbund, Sveriges Ungdomsråd, WWF Sweden Youth och Ung Media Sverige. Tillsammans har de skapat ett engagemang för att uppmärksamma ungas röst i politiken och få in fler ungdomar på panelsamtal, debatter och seminarier under Almedalsveckan. Jag har talat med tre unga ledare om deras engagemang och deras syn på varför ungas röst i politiken är så viktig.

Foto: Sara Tingström

Vem är du?

 – Jag heter Yusuf Muhawech, är 18 år och representerar organisationen WWF Sweden Youth. 

Hur engagerar du dig på Almedalsveckan?

 – Igår var jag med på en intervju med Expressen med Ellen Åberg (Ordförande för Sveriges Ungdomsråd) och moderator för workshopen #StoppaYouthwashing som arrangerades av 15 olika ungdomsorganisationer. Jag ska även vara med på olika panelsamtal om olika skol- och ungdomsfrågor. Vi har även “Walk and talk” tillsammans med EU-parlamentariker, sen hänger jag runt och kollar lite.

Vad gör din organisation för att inkludera ungas röst i politiken?

 – Vi gör många olika saker, som att engagera oss på Almedalsveckan, Järvaveckan och Klimatveckan genom att hålla tal, inspirera andra och är med på aktiviteter. Vi lyfter frågor i våra utbildningar som miljö, klimat, biologisk mångfald men även ungdomsinkludering. 

Varför är ungas perspektiv viktigt att inkludera just i politiken?

 – Ungdomar är en del av samhället lika mycket som alla andra. Vi har erfarenheter som inte alla tänker på, som att vara en ungdom eller en elev. Det är en del av demokratin att alla är med. Alla är en pusselbit och varje bit har ett värde med kunskap och erfarenhet. Alla ska inkluderas, gammal som ung. Det är då vi får hela bilden, ett helt pussel. 

Vad tycker du att makthavare kan göra för att inkludera unga i viktiga processer?

 – Bara låta oss få vara med. Jag skulle säga att vårt engagemang “Boka en ung expert” som är med i #StoppaYouthwashing-projektet är ett initiativ till makthavarna för att säga “Vi är här! Boka oss!”. Det skulle vara kul om de också gjorde något tillbaka, det skulle betyda mycket. Som att bjuda oss på olika seminarium eller att inkludera oss i olika beslut. Men även hjälpa och förenkla där det behövs, engagemang som ex. ungdomsråd kostar mycket pengar och resurser som unga inte alltid har. 

Vilken ung ledare inspirerar dig?

– Det finns flera unga ledare som inspirerar, varav flera är på Almedalen. Men en specifik är Sigge Eriksson, som är ledamot i LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisation.

Har du några tips på hur man som ung kan engagera sig för att påverka sin miljö och sina makthavare?

– Det finns massor av olika sätt att engagera sig. Man kan skriva insändare till tidningar, gå med i ett ungdomsråd, elevråd eller en annan förening. Engagera dig lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Ta små steg i taget och samla kunskap. 

Reporter: Johanna Fröde

Fler artiklar