Detta år har upplägget “Boka en ung expert” introducerats på Almedalen. Bakom arbetet står en rad olika ungdomsförbund och -föreningar som bland annat Elevernas riksförbund, Sveriges Ungdomsråd, WWF Sweden Youth och Ung Media Sverige. Tillsammans har de skapat ett engagemang för att uppmärksamma ungas röst i politiken och få in fler ungdomar på panelsamtal, debatter och seminarier under Almedalsveckan. Jag har talat med tre unga ledare om deras engagemang och deras syn på varför ungas röst i politiken är så viktig.

Foto: Molly Frykholm

Vem är du?

 – Mitt namn är Ellen Åberg, jag är 23 år gammal och är ordförande i Sveriges Ungdomsråd. 

Hur engagerar du dig på Almedalsveckan?

 – Sveriges ungdomsråd har åkt hit med en delegation på 25 personer som består av medlemmar, styrelse och anställda. Vi har haft totalt tre stycken seminarium, ett med  #StoppaYouthwashing-projektet och två andra som har handlat om ungas inflytande.

Vad gör din organisation för att inkludera ungas röst i politiken?

 –  Vi är en organisation för och av medlemmar, så det kommer väldigt naturligt för oss. Vi tar in våra medlemmars röster i allt vi gör och försöker få dem att skapa organisationen tillsammans med styrelsen. 

Varför är ungas perspektiv viktigt att inkludera just i politiken?

 – Det är såklart superviktigt. Jag brukar säga att alla som lever på den här jorden är ju del av ett samhälle och då måste ju alla få tycka till om det samhälle som de lever i. Det är viktigt att inkludera unga i frågor som de vill bli inkluderade i.

Vad tycker du att makthavare kan göra för att inkludera unga i viktiga processer?

 – Om jag ska ge dem lite cred generellt så är de duktiga på att bjuda in unga till viktiga möten, det som jag ser saknas är framför allt uppföljning och kontakt under processen. Man är oftast med på ett uppstartsmöte där man får “agera ungas röst” på något vis, men sen får man aldrig se om man kom med i besluten. Följ upp med ungdomar, bjud in dem och betona att det är viktigt att få in dem i de frågorna som vuxna tenderar att tro att unga inte är intresserade av. Ungdomar ska alltid tillfrågas, oavsett fråga. 

Kan du berätta lite om projektet #StoppaYouthwashing?

– Det startades 2018, då under ett annat namn men sen kom ju pandemin och allt förändrades. För två år sen tog det riktigt fart, det har vuxit från fem organisationer till nu femton stycken som samarbetar. Vi är här i Almedalen för att föra ihop unga med makthavare för att ha de viktiga samtalen – Hur ser vi på det? Hur ser de på det? Och vilka lösningar kan vi komma fram till gemensamt?

Det här året har ju även projektet “Boka en ung ledare” introducerats här på Almedalen. Tycker du att projektet har varit framgångsrikt?

–  Från vårt håll, och de som har skapat projektet, har det varit bra. Jag tycker att det är ett bra initiativ och en bra grund att stå på. Det som har varit mindre lyckat är att makthavarna inte har använt projektet nog. Sen om de inte är i våra kanaler eller om de inte vill, det är deras problem och de borde söka upp oss. 

Reporter: Johanna Fröde

Fler artiklar