Ung Press Lydia Ericson Dahl rapporterar från en debatt mellan representanter från sju av de åtta riksdagspartierna (L saknades). Anordnar debatten gör Sveriges ledande djurskyddsorganisationer; Djurskyddet Sverige, Forska utan djurförsök och Djurens rätt m.fl. Syftet med debatten var att lyfta djurskyddsfrågan på riksdagspolitisk nivå och underlätta för väljare intresserade av ämnen att fatta ett välgrundat beslut inför valet.

Det är tisdag förmiddag och bara ett stenkast från horder av politikintresserade almedalsbesökare i Visby är det dags för en aningen ovanlig debatt. I ett klassrum på Uppsala universitet har allt från djurrättsaktivister till förstagångsväljare och andra nyfikna samlats för att höra när högt uppsatta politiker ska diskutera hur de vill skydda och värna om djuren, något som sällan diskuterats tidigare.

“Vad betyder djur för dig?” inleder moderator Monica Björklund med att fråga de närvarande partirepresentanter. Vi får höra allt från historier om Jenny Lundströms (MP) älskade hamster hon hade som ung till Åsa Coenraads (M) halva ko (hennes man har andra halvan), som planeras bidra till matförsörjningen hemma. Det blir uppenbart att samtliga i panelen någon gång haft en relation till ett eller flera djur.

Efter en mjukstart i ämnet redogör Liza Pettersson från Novus för vad väljarna tycker i frågan. Vi får snabbt en uppfattning om att trots att det inte är den viktigaste frågan för väljarna, är den ofta relevant i människors val av parti. 43% anser även att vi bör minska köttkonsumtionen och 75% är emot uppfödning av minkar i pälssyfte.

Vi går sedan vidare till en snabb utfrågning av partirepresentanterna där de med hjälp av en tumemojii i kartong får förmedla om de är för eller emot frågor som ifall vi ska lagstadga utomhusvistelse för fler djur och om vi ska arbeta för att minska köttkonsumtionen.

De närvarande djurrättsorganisationerna får sedan ställa en fråga var och vi får bland annat ta del av en intressant debatt mellan Jens Holm (V) och Johan Hedin (C) kring hur och vida minkfarmningen bör avskaffas och det blir tydligt att Vänsterpartiet går ut väldigt kraftigt i frågan medan de andra partierna (Centern inkluderat) inte gör det i samma utsträckning.

Jens Holm (V) och Johan Hedin (C)

Samtalet återgår sedan till ämnet om djurs rätt till utevistelse. Lars-Axel Nordell (KD) hänvisar till en undersökning som visar att den lagstadgade regeln om kossornas rätt till att få beta utomhus resulterar i att köttet kostar ca 11 öre mer per kilo att producera. Han menar att det därför bör vara upp till bonden att avgöra om dennes djur ska få gå ute, och att inget ytterligare regelverk bör införas. På detta svarar Jens Holm “Om man inte ens kan lägga 11 öre extra per kilo för att djuren ska kunna vara utomhus bör man verkligen se över sin syn på djuren överhuvud taget.” Publiken svarar med applåder. 

Överlag är det en intressant debatt och politikerna är oftast kunniga. Debatten hade kunnat pågå i ytterligare flera timmar om tid funnits, vilket visar tydligt på att detta ämne bör debatteras oftare. 

Text och foto: Lydia Ericson Dahl

Fler artiklar