Foto: Tuulia Parviala


Idag, tisdagen den 4 juli, var det Centerpartiets dag i Almedalen. Ung Press var på plats under partiledaren Annie Lööfs tal. Efteråt frågade vi några unga om deras tankar och reflektioner.

Foto: Tuulia Parviala


Romina Pourmokhtari, Liberala Ungdomsförbundet

Jag tyckte att det var modigt att hon vågade fokusera så mycket på en fråga. Hon hade en annorlunda talarstil som kändes retoriskt kraftfullt. Ibland var det nästan som att hon skrek för att det fanns så mycket kraft i det hon sa. Om man inte visste vem hon var och vilket parti hon tillhörde så skulle man nästan kunnat tro att det var ett vänsterpolitiskt partiledartal. Det var också tydligt att hon gärna vill ta på sig en ny ledarroll, både med tanke på talets innehåll och bakgrundstexten “nytt ledarskap för Sverige”.

Foto: Tuulia Parviala
Foto: Tuulia Parviala


Disa Horner och Sara Masri, Fler Unga

H: Annie Lööf hade massa bra saker att säga som jag tror att många kan hålla med om. Det var särskilt bra med det antinazistiska ställningstagandet, tycker jag. Generellt sätt så var talet väldigt publik- och applådvänligt med mycket starkt patos. Hon sa det vi ville höra och även om det inte alltid kändes helt genuint så tror jag att det kan vara bra marknadsföring för henne och Centerpartiet.

M: Ja, precis! Det kändes också som att det var en del fokus på unga med tanke på musiken som spelades innan hon gick upp och SKAM-referenserna. CUF var också närvarande med sina skyltar i publiken. Jag tycker att det kändes medmänskligt och väldigt applådvänligt, som Disa även sa. Det saknades dock en del konkret politik som exempelvis frågan om skatten och klimatet och det fanns inte så mycket svar på hur vi ska nå våra mål. Jag tycker att hon hade kunnat riskera mer i sitt tal. 

(Honer och Masri talar i egenskap av privatpersoner, Fler Unga är en partipolitiskt obunden organisation).

Foto: Tuulia Parviala


Yasri Khan, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Enligt mig var det ett starkt och passionerat tal som Annie Lööf höll. Det var ett tal som förmodligen berör många och särskilt de som är utsatta för hat och rasism i dagens Sverige, däribland människor med annan etnisk härkomst eller annan religiös tillhörighet. Hon var väldigt tydlig i sitt budskap och det tycker jag är positivt. Det är viktigt med partier som Centerpartiet växer med tanke på extremhögerns framfart och jag hoppas att fler partier tar efter samma kamp.

Foto: Tuulia Parviala

Fler artiklar