Björn Fondén (Foto: Ganna Vashchuk)

Det är onsdag eftermiddag, solen skiner i Almedalen och jag slår mig ner på en gräsmatta mitt i parken tillsammans med Björn Fondén. I kombination med sina studier om miljövetenskap och företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg är han Sveriges ungdomsdelegat till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling.

Fondéns intresse föddes under gymnasietiden då han kom i kontakt med We Change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Det fick honom att fundera över varför ingenting gjordes åt klimatförändringarna trots allas medvetenhet om problemet.

– Jag, tillsammans med tre andra kompisar från gymnasiet startade en liten förening. Vi började jättelitet och ville sätta upp återvinningsstationer i korridorerna, men sen insåg vi att vi också är en del av något större, både nationellt men också globalt – en global miljörörelse för klimaträttvisa.

Tack vare deras insats fick gruppen chansen att träffa dåvarande miljöministern Lena Ek. Fondén har dessutom åkt med Fältbiologerna till COP21, ett klimatmöte i Paris. Detta fick honom att inse att det allmänna miljöproblemet inte kan lösas genom att sätta upp en återvinningsstation, utan att det behövs globala överenskommelser.

Vad innebär det att vara ungdomsrepresentat i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling?
– Att representera Sveriges unga vid den här sortens FN forum som handlar om uppföljningen av de globala målen som finns i Agenda 2030. Det är 17 globala mål som handlar om ingen fattigdom, jämställdhet, stoppa klimatförändringarna och allt det ska göras fram till år 2030.

Att vara ungdomsrepresentant är ett ideellt uppdrag som sträcker sig över ett år. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) får mandat av Utrikesdepartementet (UD) att utse en representant till olika FN-toppmöten. Varje medlemsorganisation i LSU får utse en representant till detta uppdrag.

Varför tror du att du blev tillsatt rollen?
– Jag tror att det handlar om dels såklart att jag har ett brinnande intresse för frågan. Jag tycker det är det viktigaste som finns och att jag såklart också har en erfarenhet och kunskap som till viss del krävs. Jag kunde absolut inte allt när jag påbörjade det här uppdraget och det kan jag fortfarande inte, det finns så mycket att lära. Jag har en lång erfarenhet av det unga civilsamhället men också att arbeta med hållbarhetsfrågor, främst på en lokal nivå. Nu försöker jag relatera mer till en global nivå.

Hur går det egentligen? Vad gör Sverige? Vad gör andra länder? Det är dessa frågor som Fondén arbetar med i ungdomars tankar som utgångspunkt.

– Det unga perspektivet är ofta förbisett i den här sortens internationella förhandlingar och forum. Trots att unga under 24 står för 40 procent av världens befolkning representeras vi inte i lika hög grad i beslutsfattande församlingar. Det här är ett problem, både för demokratin och för ansvarsutkrävning. Det är ännu viktigare för oss unga att de här målen faktiskt blir uppfyllda för att många av dem äldre kommer inte ens behöva leva med konsekvenserna av till exempel klimatförändringar, men för oss är det rent av livsavgörande om vi lyckas ta tag i de här utmaningarna eller inte. Därför är det viktigt att vi faktiskt finns med i de här församlingarna. Det handlar också om förankringen att om de beslut som fattas idag ska bli långsiktigt hållbara måste de också reflektera vad vi faktiskt vill. 

Vad har du haft för uppgifter sedan du blev tillsatt i januari detta år?
– Dels är jag ute i Sverige och föreläser, dels genom projektet We Change träffar jag olika gymnasieskolor och involverar dem i hållbarhetsarbete, lär dem om de globala målen men också engagerar och ser hur kan vi tillsammans arbeta för att skapa en bättre värld. Sedan genom möten med till exempel Utrikesdepartementet och Finansdepartementet som är dem som är ansvariga i Sverige för implementeringen av Agenda 2030.

Fondén menar att det är ett kontinuerligt arbete, att det hela tiden handlar om att lyfta unga och ungas åsikter i processen. Samtidigt som de förutsättningar som Sverige har med lite fattigdom, allas rätt till utbildning och att det finns en relativ medvetenhet om hållbarhetsfrågor bidrar till att Sverige rankas ha de bästa förutsättningarna för att nå de globala målen, påstår han att det finns utmaningar.

– Enligt Rädda barnen är det 234 000 som lever i barnfattigdom i Sverige idag och det är inte en extrem fattigdom men det finns relativ fattigdom i Sverige och det är också väldigt viktigt att påpeka.

Förutom växande ojämlikheter mellan fattiga och rika, berättar Fondén att Sverige har ett av världens största ekologiska fotavtryck per person. Mycket av utsläppen flyttas nämligen utomlands men att konsumtion sker här på plats.

Vad skulle du säga är din hjärtefråga?
– 
Allt är en helhet, det går inte att bara fokusera på en fråga utan vi måste tillsammans arbeta på ett väldigt brett plan för att vi ska nå en mer hållbar värld. Klimatfrågan är givetvis väldigt överhängande. Dagens unga oroar sig mer för klimatförändringar än till exempel krig och terror och det är inte konstigt för att det kommer påverka alla våra liv.

Enligt Fondén är det även viktigt att utbilda unga kvinnor. Kunskap öppnar upp möjligheter på arbetsmarknaden och insikten i att de också kan påverka, både frågor som handlar om klimatförändringar och fattigdom men även hur man kan bidra till en med hållbar värld. Han påpekar att kvinnor dessutom har en allt viktigare roll i fredsprocesser.

– Skulle jag ha en miljard över liggandes hemma, då skulle jag investerat i unga flickors utbildning för att man ser att då säkerställer man långsiktigt hållbara beslut.

Vad är största förändringen enligt dig som behöver ske i Sverige?
– Det krävs en samhällsomställning av ganska betydande mått för att vi ska kunna nå de globala målen. Samhället i Sverige är idag bra på många sätt men vi har väldigt stora utmaningar och det handlar om att vi behöver ställa om sättet som vi ser på hela samhällsstrukturen.

Fondén fortsätter att på ett personligt plan kan man fundera över hur mycket man flyger, vad man konsumerar och hur man beter sig mot andra människor. Han menar att det är viktigt med den medmänskliga tilliten och att inte värdera människors liv olika.

– Vi behöver visa global solidaritet med människor som inte har samma förutsättningar som vi har.

Vad har du för tips till någon som vill få mandat nästa år?
– Först och främst: engagera dig i någon av LSU:s medlemsorganisationer för att det är ett grundläggande krav. Var aktiv, visa att du är intresserad och engagerad. Läs på. Våga, var inte rädd, ta steget, kasta dig ut. Du behöver inte kunna allt, du kommer inte kunna allt. Men gör det bara.

Nu på måndag befinner sig Björn Fondén i New York i samband med ett FN-möte.

Fler artiklar