En del av panelen från Accentures seminarium om Artificiell Intelligens. Foto: Ganna Vashchuk

 

Ung Press träffade Filippa Reinfeldt efter Accentures seminarium om Artificiell Intelligens där hon representerade vård- och omsorgsbolaget Aleris som ansvarig för Business Development och Public Affairs. Tidigare har Filippa Reinfeldt varit ordförande i Täby kommunstyrelse där hon genomförde reformer som ökade patienters valfrihet och inflytande på vården.

Hur är det att jobba på ett större plan med vård och omsorg?

– Det är egentligen samma utgångspunkt som från första början när jag var i Täby där det handlade mycket om omsorgsfrågor, äldreomsorg, socialtjänst och individomsorg. Och sen därefter också sjukvården ifrån Stockholm läns landsting. Utgångspunkten har varit att se till att patienter eller omsorgstagare får så stor tillgång till den vård och omsorg de behöver.

Filippa Reinfeldt ansåg att det även var viktigt att både patienter och personal kunde välja och välja bort behandlingar respektive arbetsgivare och arbetsmiljöer.

Vad går ditt uppdrag ut på för tillfället?

– Aleris finns i hela Skandinavien, på ungefär 450 platser och driver omsorgsverksamhet, allt från boende för ensamkommande flyktingbarn, hela vägen inom omsorg- och sjukvårdskedjan samt vårdcentraler till sjukhusvård. Vi jobbar mycket med att se till att vi har bra verksamhet och avtal och att vi håller hög kvalité i våra verksamheter.

Att ha nöjda medarbetare är viktigt menade Filippa Reinfeldt. Även att leva upp de förväntningar deras kunder, i form av kommuner och regioner, men framför allt patienter och omsorgstagare, har med tanke på deras behov.

Hur kommer Artificiell Intelligens påverka ungdomar i framtiden?

– Jag tror att ni som arbetstagare med Artificiell Intelligens kommer få en fantastiskt spännande arbetsmiljö framöver. Jag tror att det är otroligt viktigt att man också ska kunna och ha möjlighet att rekrytera unga människor, locka deras intresse för att söka sig och vilja arbeta också inom vård- och omsorgsyrkena. Jag tror att man måste se till att vård och omsorgen har mer moderna arbetsverktyg.

Genom att känna sig trygg med det arbete man har kommer skapa förutsättningar för att bedriva en bra och trygg omsorg inom sjukvården, ansåg Filippa Reinfeldt.

– Unga behöver vara med och utveckla hur vården och omsorgen ska organiseras och se ut i framtiden.

Vad är ditt bästa Almedalentips?

– Gå ut och prata med så många människor som möjligt! Gå på så många olika typer av seminarium som möjligt! Det är fantastiskt spännande och ett bra nätverksbildande. Man kanske inte hinner djupa alla samtal här men man hinner få en ögonkontakt och få ett namn på en del människor vilket gör att man också har lättare att söka kontakt med dem under de mörkare månaderna under resten av året fram till att vi ses i Almedalen nästa sommar igen.

Fler artiklar