Fr.v: Anna Bremer, Anna Öster, Annika Winsth

På morgonen kom Riksbankens räntebesked och som förväntat låg den kvar på -0,5 procent där den har legat sedan februari 2016. Bara några timmar efter beskedet flockades Almedalsveckans besökare runt Sverige Radios torg. På scen var Hanna Malmodin, programledare för Sveriges Radio och Anders Billing, chef på Ekonomiekot, tidiga med att följa upp morgonens besked. Till sin hjälp var Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar och Anna Breman, chefsekonom på Swedbank på plats. 

Även om beskedet på marknaden inte kom som en särskilt stor chock, anser samtliga deltagare i panelen att räntan är opassande låg. 

”Det är olämpligt. Det skickar en signal att vi fortfarande är i ett krisläge till hushåll och företag när varken den svenska eller den globala ekonomin är svag”, inleder Öster med att kommentera. 

Samtliga i panelen är dock övertygade om att detta är början på en stegvis höjning. Breman tillägger dock att hon inte tror att räntan kommer att höjas förrän sent nästa år. Där spekulerar Winsth att en långsam höjning i sådana fall kan bero på att Riksbanken vet att i och med att de har förlängt valutamandat kommer en höjning innebära att kronan stärks. När kronan stärks blir svensk export dyrare vilket höjer inflationen. Winsth fortsätter med påpeka att Riksbanken har arbetat oerhört hårt med att hålla inflationen vid två procent och därmed är överförsiktiga för att inte skapa för stora svängningar i systemet. 

När kronan är svag blir det mycket dyrare för svenskar vilket blir extra påtagligt under semestertider när många kanske reser utomlands. Detta beror på att ränteskillnaden gentemot andra länder blir större. 

Något som allmänheten är ivriga att få reda på är hur detta kommer att påverka bostadsmarknaden. Breman menar att det kan få stor påverkan när räntan väl höjs. Om de skulle börja med en 25 punktshöjning kan det innebära att nästa höjning är lika stor vilket procentuellt sätt skulle innebära en stor kostnadsökning. Winsth håller inte med och kontrar med att räntan redan är så låg att det ändå inte skulle skada hushållen. 

”Hushållen har marginaler, de har disponibla inkomster och de klarar av den höjningen”

Deras åsikter skiljer sig i vissa detaljfrågor som när höjningen kommer att ske och hur mycket det kommer att påverka allmänheten. Men det är ingen som ifrågasätter när Breman avslutar med att säga: 

”Svensk ekonomi är stark, svenska företag gör fantastiskt ifrån sig och det är väldigt märkligt att vi har hamnat i den här situationen.”

Fler artiklar