Försvarshögskolan, en högskola som vilken annan, men med den väsentliga uppgiften att utbilda dem som kommer att skydda Sverige i framtiden. Ung Press är på plats på Försvarshögskolans seminarium “Så attraherar vi unga till försvaret” på Försvarspolitisk Arena i Almedalen.

Från vänster till höger: Annika Nordegren Christensen, försvarspolitisk debattör; Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten; Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet; Ewa Skoog Haslum, vicerektor Försvarshögskolan; Ronny Modigs, moderator Försvarshögskolan. (Bild: Ganna Vashchuk)

Den största problematiken som lyfts upp av paneldeltagarna är bland annat att det är få som rekryteras internt samt den höga medelåldern på 25 år bland dem som söker till officersyrket. Utbildningen är akademisk – det vill säga vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – samt leder till yrkesexamen. Enligt Försvarshögskolan är det många av soldaterna och sjömännen som möter kraven för att bli officer men som inte söker. Anledningen antas vara dels att många inte känner till utbildningen, dels att lönen inte anses vara tillräckligt hög.

I efterhand tar vi tillfället i akt och frågar Ewa Skoog Halsum, vicerektor på Försvarshögskolan sedan mars detta år, om hennes tankar kring seminariet. Hon är ansvarig för all utbildning, både militär och civil, på högskolan. Förutom att vara vicerektor är hon även flotilljamiral i Försvarsmakten.

Vad har ni pratat om?
– Vi har pratat om hur vi ska kunna rekrytera unga personer till officersyrket, hur de ska hitta vägen in till officersyrket och hur vi lyckas attrahera de här tidigt så att de inte hamnar på en medelålder över 25 år. Hur vi ska fånga deras intresse till världens bästa yrke.”

Vad tyckte du var det mest intressanta med seminariet?
– 
Det mest intressanta och spännande är att vi är väldigt överens om egentligen vad problematiken är, det vill säga att vi inte når ut bland befolkningen i Sverige om vad Försvarsmakten de facto gör. Det finns så mycket fördomar om vad Försvarsmakten faktiskt gör. Det är precis som någon i publiken sa att man tror att det bara består av soldater som kravlar omkring i skogen. Det tycker jag var rätt tydligt, att alla vet det men ändå lyckas vi inte nå ut i befolkningen.

Många yngre vänner som har sökt in till Försvarsmakten och vill mönstra har inte fått plats vilket de är tycker är väldigt synd. Samtidigt finns det ett behov av att sträcka sig ut till allmänheten och visa vad Försvarsmakten egentligen är. Hur ser du på det?
– 
Det är alltid så taskigt på något sätt. Människor som vill och så får de inte. Det kan ju bero på att man inte klarar antagningskrav eller att man kan ha allergier som påverkar eller det är så att man kanske inte har tillräckligt bra betyg eller liknande och så ser det ju ut i hela samhället. Man kommer ju inte in på alla utbildningar. Det vi vill göra är att vi vill ju plocka dem bästa. Vi vill att så många som möjligt söker så att vi kan få plocka dem bästa till just officersyrket. Sen finns det ju andra platser i Försvarsmakten som man kan jobba vid. Om man nu inte kvalificerar in på officersyrket så kvalificerar man kanske in på något annat utav de olika delarna. Men det är ingen rättighet att få jobba i Försvarsmakten.

En sista kommentar om seminariet?
– 
Det är världens bästa yrke och fler måste testa det här, ge sig in och våga prova det.

Avslutningsvis, har du något Almedalentips?
– 
Det är första gången jag är här! Jag kom igår morse och åker hem nu ikväll (onsdag, reds. anm). Jag har inte hunnit se det jag egentligen skulle vilja se. Men jag tror att Almedalentipset är nog, har jag själv insett, är att träffa så mycket människor man kan och så får man titta på seminarium på webbsändningar efteråt. För det är att träffa människor som är det viktigaste.

Hela seminariet kan nås här.

Fler artiklar