Kan vi lösa klimatutmaningen när hela systemet behöver förändras i grunden? Går det tillräckligt snabbt? Kan innovation och innovativt arbetssätt vara en del av lösningen?

Om vi kan behålla vår livskvalité var en av många frågor som diskuterades i panelen.

 
Under ett av måndagens innovativa klimatseminarium ifrågasatts lösningen på klimatutmaningen. De medverkande var Anders Wijkman ordförande i Climate-KIC, Darja Isaksson generaldirektör på Vinnova, Niklas Wahlberg från Volvo Group, Åsa Domeij hållbarhetschef på Axfoods och moderator Karin Sevedag Tell. Nedan kommer en sammanfattning av paneldeltagarna synpunkter. 

Anders Wijkman, Climate-KIC berättar om hur innovation kan hjälpa till med klimatutmaningen. Han menar att det finns en tendens att vi hela tiden förbinder innovationen med nya tekniska lösningar. Att använda innovation som lösning handlar om hur vi organiserar samhället och våra strukturer, men även om ekosystemet. Wijkman påpekar att den global uppvärmningen är farligare än någonsin på grund av växthuseffekten, att koldioxid utsläppet måste halveras för att uppnå 1,5 graders mål till 2030 och lyfter användningen av återvinnbara material.

Darja Isaksson, Vinnova säger att Sverige är ett av de mest innovativa länderna och med bäst välfärd. Isaksson tycker att de sätt Sverige arbetat med klimatutmaningen hittills inte leder landet till en lösning. Hon påpekar vikten i våga testa nya tekniker och nya sätt, och lyfter lösningar som hybrida fordon, fossilfri stålproduktion, nya affärsmodeller och stor minskning av matsvinnet. Isaksson poängterar att utmaningen borde hanteras globalt och att gemensamma mål och riktningar behövs, samt att problemet måste kontrolleras både på regional och lokal nivå, med inkludering i samhället. 

Niklas Wahlberg, Volvo group visar en kortfilm som handlade om det nya fordonet Volvo skapat, vid namn Vera. Fordonet är elektrifierad, autonomt och uppkopplad.
Syftet med Vera är att förflytta saker under repetitiva flöden och korta distanser. Köra container mellan central och hamn i västkusten. Wahlberg tycker att det är viktigt att jobba på nya sätt med kunder som också jobbar på nya sätt i den värld vi lever i.

Åsa Domeij, Axfood berättar om effektivisering och om modet att våga testa nya sätt. Domeij lyfter hur Axfoods har anpassat sitt arbete till ett bättre och miljövänligare sätt. Fortsättningsvis diskuterar hon kontroversiella perspektiv inom innovation och om att de nya innovativa sätten kostar mer men att staten gärna stöttar och finanserna en del av kostnaderna då. Domeij nämner till sist Axfoods transporter med de nya miljövänliga lastbilar på biogas.

Fler artiklar