Seminarium med temat ”Vad driver jämställdhet och mångfald? Vårt rättvisepatos eller en hållbar och lönsam affär?” i Almedalen 2019

 
Under seminariet ”Vad driver jämställdhet och mångfald? Vårt rättvisepatos eller en hållbar och lönsam affär?”, arrangerat av PwC, diskuterades maktpositioner i svenskt näringsliv.  Deltagarna var bland annat Azita Sharitai VD Sodexo, Magnus Götmar-Blomstedt från PwC, Anna Wenner HR- direktör Skanska och Niklas Uppenberg från Stiftelsen Allbright.

Deltagarna var eniga om att maktpositionen inte är jämställd i det svenska näringslivet och att män oftast sitter på de viktigaste eller högsta positionerna. Enligt en undersökning som genomfördes av Allbright, är bara 9 procent av alla VDs kvinnor. Vilket betyder att 91 procent av bolagen har valt att ha en man på sina VD poster.

Allbright vill förändra detta eftersom kvinnor har samma kompetens som män. För att göra näringslivets maktpositioner mer jämställda behövs det kvinnliga förebilder i både ledningar och på ordförandeposter.

Kvinnor väljer jämställdhet, visar Allbrights undersökning. Enligt statistik är ett företag mer jämställt om det är en kvinnlig VD. Om ett företag har en kvinnlig VD är också 43 procent av ledningen kvinnor, vilket är en hög siffra jämfört med företag som har en manlig VD. Då är det enbart 20 procent kvinnor i ledningen

Svenska börsbolag handlar däremot inte bara om jämställdhet bland könen utan det finns även en brist på mångfald. Endast 11 procent av alla chefer på de svenska börsbolagen har utländsk bakgrund.

Jämlikhet och jämställdhet är de viktigaste grunderna för demokrati. För att bevara demokratin och göra svenska arbetsmarknaden jämställd, diversifierad och inkluderande måste vi uppmana alla företag samt regeringen att satsa mer på jämlikhet och jämställdhet. Företag och organisationer måste rekrytera flera kvinnor i deras företag samt personer med utländsk bakgrund.
 

Fler artiklar