Arbetsförmedlingen genomgår en stor omvandling och över hälften av kontoren ska läggas ned. Framtidens arbetsförmedling digitaliseras och välkomnar fria aktörer. Hur kommer detta påverka vägen in till arbetsmarknaden för unga i mer utsatta grupper?

Vad kommer hända och vem kommer arbetsförmedlingens reformering påverka? På bild från vänster: Ylva Johansson (S), Fredrik Andersson, Terese Bengard och Sofia Damm (KD).

På scenen kliver seminariets medverkande upp. Det är Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Fredrik Andersson ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen, Sofia Damm arbetsmarknadspolitisk talespersonen för KD i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Terese Bengard från riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Diskussionen rör sig kring nedläggningens påverkan på land- och glesbygd, men även om de som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl. Hur kommer de nya besluten påverka unga på lands- och glesbygden, unga nyanlända, unga utan fullständiga betyg eller med funktionsvariationer?

KDs arbetsmarknadspolitiska talesperson i riksdagen anser att förmedlingen behöver en reformering, att det finns stora matchningsproblem och att antalet förmedlade jobb är lågt. Damm anser däremot också att Arbetsförmedlingen ska behålla sin roll för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Andersson svarar att det gläder honom att Damm ser Arbetsförmedlingens uppdrag för människor långt från arbetsmarknaden och understryker att deras arbetsförmedlare är experter på det, men att det också finns anledningar till varför matchningen ser ut som den gör eftersom det oftast behövs utbildning eller arbetsutredning innan personer från berörda grupp kommer ut i arbetslivet.

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson lyfter arbetet Arbetsförmedlingen gjort kring ungdomsarbetslösheten och för unga nyanlända och säger att det finns förbättrade resultat under de senaste åren och avfärdar kommentarer om att förmedlandet fungerat dåligt. I framtiden kommer dock var och en först få vända sig till Arbetsförmedlingen digitalt.

– Jag tror vi överskattar den digitala siffran, det finns ett stort digitalt utanförskap och det finns många som behöver hjälp av oss, kommenterar STs ordförande inom AF om digitaliseringen.

Eftersom alla människor inte har det lika lätt att ta sig runt till närliggande kommuner och orter oroar sig Andersson också över faktumet att arbetsförmedlingen inte ska finnas lokalt i hela landet.

– Den största faran är att vi snor från de redan utsatta grupperna, även om det inte var tanken vid beslutet så är det där de blir, menar han.

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson berättar om de besök hon gjort i Norrbotten, Västernorrland, Värmland och Gotland. Johansson meddelar att kommunerna i länen varit väldigt oroliga över nedläggningar av kontor och över vilka eventuellt fria aktörer som ska fortsätta arbetet som arbetsförmedlare.

Eftersom lokala kontor i Sveriges mindre orter kommer påverkas mest, är bosatta i en del geografiska områdena desto mer utsatta.

– Vilka aktörer vill finnas i Norrland? De är nog få som vill vara norr om Gävle, kommenterar Andersson och Bengard säger:

– Jag tror det här är en viktig fråga för Sverige i framtiden, vi måste ha smarta lokala lösningar och förändra bilden av hur lands- och glesbygden fungerar idag för att rädda landet och de jobb som finns kvar.

Fler artiklar