Jonathan Wahlström. Foto: Sandra Rönnsved.

Under onsdagen deltog Jonathan Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade, i panelsamtalet “Tolk i arbetslivet – en förutsättning men ingen självklarhet” som arrangerades av Arbetsmarknadsprojektet “Vi ska med”. Tillsammans med de andra panelisterna diskuterade han rätten till tolk. Jag mötte upp honom efter seminariet för att ställa fem snabba frågor.

Vad hoppas du att publiken tar med sig från seminariet?
– Jag hoppas att det har fått med sig ett nyvunnet engagemang och en vilja att förändra. Jag hoppas att seminariet ökade kunskapen om att det finns en problematik med arbetslivstolkar.

Ni bjöd in politiker till att delta i panelen, men alla tackade nej. Vad tycker du att det säger?
– Det säger mycket! I alla partiledartal i Almedalen pratar partiledarna om att skapa mer jobb för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, samtidigt väljer de att inte diskutera med oss. Det visar hur falsk den prioriteringen är.

Vilken är den viktigaste frågan Unga Hörselskadade driver under Almedalsveckan i år?
– Vi jobbar för att öka tillgängligheten. Det är A och O för oss. Vi driver framförallt frågan om tillgång till hörselslinga på seminarier.

Hur gör ni för att nå ut med ert budskap till makthavare och arrangörer?
– Vi genomför en tillgänglighetsundersökning med vår slingpartrull. Det innebär att vi går till olika seminarier och testar hörslingor, bedömer ljudmiljön, tar fram statistik på teckenspråk- och skrivtolkar. Nytt för i år är att vi prioriterar seminarier som handlar om skolfrågor.

Vad har ni fått för bemötande?
– Det har varit olika. Många tycker att det är bra. Det är också många som säger att hörslinga finns men att den inte fungerar. Generellt ser vi att attityden till att använda hörslinga blir mer och mer positiv.

Fler artiklar