Anders Kompass. Foto: Tuulia Parviala

Ung Medias journalist Tuulia Parviala träffade före detta FN-chefen Anders Kompass och diskuterade framtidens diplomati.

Hur kommer diplomati att förändras inom framtiden?

– Jag tror att diplomati redan har börjat förändras. Från att traditionellt vara diplomati mellan regeringar så är diplomati idag verkligen någonting som berör alla människor och diplomaterna måste ha mer kontakter med olika samhällsgrupper, vara mycket, mycket mer bland människor. Vi kanske fortfarande lever kvar med den gamla bilden av diplomater som bara rör sig i de fina salongerna och förhandlingsrummen, men det tror jag redan är en ganska utspelad bild. Diplomati har både förändrats och moderniserats – inte minst vad gäller digital kommunikation.

Vad har du för tips till unga som är intresserade av att påverka utrikespolitiskt?

– Att engagera sig, hålla sig informerad, resa, kanske jobba i andra länder, göra volontärarbete.

Kan unga påverka tillräckligt idag?

– Det finns ju beredskap för unga människor, så som sociala medier, som till exempel inte fanns när jag var ung. Det gör att man kan komma ut med sina budskap och träffa vänner – och på det sättet organisera sig. Det finns internationella kampanjer, som inte fanns tidigare, som gör att man kan bedriva kampanjer i olika länder och få med sig unga människor runtom hela världen.

Hur har ditt sätt att arbeta med diplomati förändras sedan du började?

– Jag har varit diplomat eller jobbat med diplomati i 35 år och jag tror att jag alltid har jobbat nära människor, haft mycket kontakter, gått ut bland människor och det är det som jag har fortsatt med, det är det som jag tycker är jätteroligt.

Vad är enligt dig det viktigaste temat i Almedalen i år?

– Det är så många olika teman. Men det som jag tror är det viktigaste med Almedalen är att här finns alla samhällsgrupper representerade och kan mötas. Det är oerhört viktigt i världen idag, att ha sådana mötesplatser – att man kan känna att även om vi jobbar med olika saker, så har vi ändå ett gemensamt mål och det är inte bara i Sverige, men också världen.

Men stämmer det verkligen att alla samhällsgrupper är representerade? Har du några kommentarer på det?

– Det är kritiken. Att det är de som är engagerade och arbetar med samhällsfrågor som är här – och på så sätt säger inte Almedalen allt. Det är kanske mer en inspirationskälla för dem som redan är engagerade. Men vi får inte glömma bort det dagliga arbete som sker hemma, som jag ändå skulle säga är representativt: det kommer ju folk hit från olika delar av Sverige.

Vi ska alldeles strax gå och äta lunch, är det någon lärdom du tycker att vi borde ta med oss efter mötet?

– En av de största utmaningarna är troligtvis hur vi kan bidra till att Sverige fortfarande är ett bra land också för alla människor som har kommit hit från olika länder. Då blir det här med integrering oerhört viktig: att folk får jobb och känna sig delaktiga i samhället, samtidigt som vi respekterar deras erfarenheter därifrån de kommer. Den biten är så oerhört viktig, men den är också ganska ny bit i Sverige.

 

 

Fler artiklar