Ung Press-reportrarna Tuulia Parviala och Robin Rushdi Al-Sálehi intervjuar Andra Farhad, Börshajen, i samband med hennes deltagande under Almedalsveckan.

Andra Farhad. Foto: Tuulia Parviala

För Andra Farhad – Börshajen – betyder pengar frihet. Frihet att kunna bestämma vad man vill göra med sitt liv, men också frihet som ”fuck off -money”, som hon kallar det. Farhad anser att pengar skapar en buffert för att kunna klara sig om något händer – det kan vara allt från en skilsmässa till att vilja byta jobb eller åka jorden runt. Hon strävar efter att göra finansbranschen och investeringskulturen tillgänglig för alla och inkludera även unga från förorter.

Farhad växte upp i en förort till Stockholm och började investera när hon var 16 år. Hon har utländsk bakgrund och är dessutom kvinna – en kombination hon upplever ofta framkallar fördomar eller nedlåtande bemötande. Många har även tagit sig friheten att kommentera och tycka till om hennes val att börja handla aktier. Hon tycker att vi borde – istället för att skapa hinder och en alltför exklusiv atmosfär – lyfta fram den fina förmågan som vi människor besitter, förmågan att kunna se drömmar och förverkliga dem. Detta synsätt får henne att vilja hjälpa fler att börja placera.

De normer som råder i dagens finanskultur syns både på konkret och ideologisk nivå. Bankernas och företagens marknadsföring är riktad mot en målgrupp, som tyvärr inte inkluderar alla, och är starkt centraliserad till kvarteren kring Stureplan, men saknas helt i till exempel Rinkeby. Farhad har ofta fått kommentarer så som: ”Men lilla gumman, det här måste ju vara alldeles för svårt för dig”, och delvis därför vill hon fortsätta kampen för mer inkluderande miljö. Hennes utbildningsplattform, som är döpt efter hennes smeknamn, Börshajen, utmanar myten om att bara vissa har förmågan och talangen att investera. Farhad betonar att alla kan placera och att alla borde göra det. Hon vill öppna sin plattform till samtliga socioekonomiska grupper, inte enbart för dem med flersiffriga belopp på banken.

Börshajens tre tips:
1. Börja
2. Ha ett mål
3. Gör sparandet till rutin

”Kör, börja!” är Farhads främsta tips för framgångsrik investeringskarriär. Nästa steg är att spara regelbundet och att läsa på. Det gäller att ha intresse för att förstå vad som sker i samhället och hur det påverkar börsen. Det finns dock ett oändligt antal faktorer som påverkar aktiernas utveckling och därför är det centralt att även komma ihåg att sprida risken och inte köpa endast ett bolag. Som minst lika viktigt är att inte bli rädd för nedgångar utan välja aktier och fonder som en själv tror på och har en bra känsla om. Farhad påminner att ju kortsiktigare en köper och säljer desto större är risken, med andra ord, ens investeringar kan anses bli mer stabila då de är långsiktiga.

Själv betraktar Börshajen de tillfälliga nedgångarna som rea och som bästa tillfället att köpa. Hon är även noggrann med sina val av företag och undviker bland annat aktier som har någonting att göra med vapenhandel eller alkohol och satsar istället på hållbarhet. Hon menar att det går utmärkt att kombinera värderingar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med framgångsrika och lönsamma placeringar och att trenden lär fortsätta även i framtiden, då efterfrågan av hållbara alternativ kommer fortsätta att öka.

Kärnan i att investera är kort sammanfattat att börja och ha ett mål. Målen är naturligtvis alltid unika och individuella, men de är nödvändiga för att kunna uppskatta hur kort- eller långsiktigt en ska planera sina investeringar. Det är alltid bra att veta något om bolaget en köper av, men än mer viktigt är att inte bli rädd av eventuella nedgångar och inte satsa allt på ett bolag utan sprida risken.

Börshajens inkluderande policy och tillit till att alla har förmågan att investera har genererat imponerande resultat och idag är det många som frågar Börshajen hur hon lyckas attrahera en så bred målgrupp. Farhads svar är att de på Börshajen gör exakt samma sak som de andra finansbolagen, med den enda skillnaden att Börshajen riktar sig till alla – inte bara en liten utvald grupp.

Fler artiklar