Det råder inte många månader tills vi i Sverige röstar fram nästa parti att leda landet. Därför kan Almedalsveckan 2018 ses om något ännu viktigare i år för politikerna. Under måndagsförmiddagen medverkade Sveriges kultur- och demokratiminister samt miljöpartisten Alice Bah Kuhnke i ett seminarium om vår demokrati är hotad och i så fall hur. Något som ofta kom på tal var den nazism och rasism som råder i Sverige, men även den som pågår just nu på Visbys gator.

Deltagandet av nazistiska organisationer under Almedalsveckan har länge diskuterats huruvida det är okej eller inte. Till slut föll domen att det var tillåtet att Nordiska motståndsrörelsen, som bland annat är en högerextrem och nynazistisk organisation, skulle delta under Almedalsveckan.
– Det väcker oerhört starka känslor att vi har nazister som organiserar sig, rekryterar och går på våra gator, säger Bah Kuhnke.

Bah Kuhnke berättar om ett citat hon burit med sig sedan ett möte under Bryssel Pride, och poängterar att det är viktigt att göra motstånd: ”Alice, hade jag förstått hur snabbt de skulle gå att underminera de frihet och rättigheter jag värderar allra mest, hade jag gjort motstånd tidigare.”

Alice Bah Khunke medverkar i Dagens Samhälle’s seminarium ”Är den svenska demokratin hotad? Hur?”.

Kultur- och demokratiministern berättar att det inte finns någon majoritet för att förbjuda en organisation som NMR i Sveriges riksdag, men att eventuellt förbud mot nazistiska engagemang diskuteras. Tyskland är ett land som har förbjudit nazistiska organisationer.
– Förbud kan ses som en enkel lösning på ett stort problem. Jag är övertygad om att vi har mycket fler verktyg i den demokratiska verktygslådan att sätta in med större kraft än vad vi gjort, förklarar Bah Kuhnke.
Det är viktigt att vara försiktig i en fråga om förbud för att inte inskränkta på friheterna.
– I en demokrati förbjuder vi inte åsikter, vi förbjuder handlingar. Men då finns det en skärningspunkt; när blir en handling/ett hot om våld en inskränkning på vår frihet att vara fria här och yttra våra tankar?

Ministern råder och uppmanar oss unga att organisera sig i någon redan befintlig förening som gör motstånd mot nazismen/rasismen eller hitta några vänner och tillsammans bilda en förening som gör motstånd.
– Jag säger samma sak som jag själv haft otrolig nytta av; att organisera sig; vi är starkare tillsammans. ”Get information” som Beyonce säger, avslutar Bah Khunke.

Vad tycker ni? Borde det vara förbjudet att nazistiska organisationer demonstrerar på Sveriges torg och gator?

Fler artiklar