Under vårt besök på Bokmässan i Göteborg var yttrandefrihet ett aktuellt ämne som diskuterades på olika håll. I en av montrarna hölls en föreläsning om rasism och rörelsen Black Lives Matter stod i fokus. Det var i samband med Assata Olugbalas bok Min Historia som ämnet belystes.

Debatten om svartas situation i samhället har pågått under en längre tid, men efter polisdramat som skedde i USA tidigare i år har Black Lives Matter fått all större spridning i sociala medier. Med hjälp av hashtagen #blacklivesmatter har människor kunnat diskutera och debattera om sina åsikter kring ämnet och händelsen i USA. Både positiva och negativa uttalanden har

Martin Schibbye och Esayas Isaak, bror till Dawit Isaak som suttit fängslad i Eritrea i över 13 år.
Martin Schibbye och Esayas Isaak, bror till Dawit Isaak som suttit fängslad i Eritrea i över 13 år.

framkommit ur olika politiska synvinklar, och en slags motståndsrörelse med namnet #AllLivesMatter började snabbt att växa fram. Många aktivister, unga som gamla har engagerat sig i ämnet.

Fängslade journalister

Den omtalade journalisten Martin Schibbye dök upp för att diskutera yttrandefrihet och journalister i fängelse under bokmässans sista dag. Med sig hade han Esayas Isaak, vars bror sitter fängslad i Eritrea. Dawit Isaak är en eritreansk-svensk journalist som har suttit i fängelse utan rättegång i mer än tretton år då han ansågs vara en förrädare enligt den eritreanska regeringen.

Schibbye talade om den nya strategin i Eritrea som går ut på att ge ut journalistvisum till utländska journalister, men samtidigt så är press i Eritrea starkt kontrollerad av regeringen vilket begränsar mediearbetet. Journalister har inte rätt att röra sig vart de vill, men Schibbye menar att journalistiken spelar en viktig roll i Eritrea.

Frågan är då vart yttrandefriheten har tagit vägen.

 

Text & Foto: Vilma Thorén, Segerskriften

Göteborg, 2016

Fler artiklar