Föräldrars tillåtelse, tid och yrkesetiska regler var några av de saker panelen pekade på som en möjlig förklaring till varför barn och unga syns lite i medierna.

Foto: Linnea Norberg
Unga får sällan komma till tals i medier. Foto: Linnea Norberg

Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men sällan med dem. Svenska Journalistförbundet och Ung Media Sverige presenterar en undersökning om unga i media. Undersökningen omfattar elva olika medier som undersökts under en vecka och resultatet presenterades av Sandra Rönnsved, förbundsordförande Ung Media Sverige. Hon ser det som ett demokratiproblem.

– Vi pratar inte bara om barn, utan också om unga upp till 25 år. Medierna signalerar ut till alla unga att vi vill inte ha med er i samhällsdebatten.

Tid och svårt att handskas med

Hanna Nyberg, SVT Göteborg menar att det tar tid att arbeta med barn. Det främsta är att barnen behöver föräldrars

Foto: Linnea Norberg
Foto: Linnea Norberg

tillåtelse, och det är problematiskt i dagens snabba  medielandskap. Hanna menar också att det kan vara tufft på andra sätt. Hon visar ett reportage hon gjorde för SVT om skottlossningar vid ett dagis. Hon var tveksam när hon jobbade med reportaget, hon kände att hon målade ut dessa barn som var ovana med media.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg bekräftar detta:

– Områden som rör unga, särskilt i utsatta situationer verkar vara en journalistisk jungfrumark, säger han.

Yrkesetiska reglerna

Fredrik Malmberg menar att barn är osynliggjorda. Han ser att det finns en otrolig vikt att granska och skildra barns verklighet, inte bara den gulliga, utan även den tuffa. Fredrik kritiserar även de yrkesetiska reglerna där barn inte ens nämns.

Hanna Nyberg tycker inte att det finns några anledningar att kritisera yrkesetiska reglerna:

– Det finns ingen annan grupp som nämns i de yrkesetiska regler. Om barn ska omnämnas, vilken är då nästa grupp som skulle nämnas i dem?

Fredrik Malmberg svarar:

– Ingen annan tror jag, barn skiljer sig från andra grupper för att de har vårdnadshavare.

Synd om medierna 

Sanna Rönnsved ser att samhället kommer ha svårt att utvecklas om unga inte inkluderas i samhällsdebatten:

– Vi involverar inte unga från början och då får vi komma in senare i debatten. Vi får inte in alla vinklar och perspektiv som vi behöver som vi gynnar

Fredrik Malmberg konstaterar att det främst synd om medierna och inte barn och unga om man bortser från dem utsatta situationer. Barn och unga är bevandrade i sociala medier kan dela med sig av sina historier, men medierna missar dem.

 

 

 

 

 

Fler artiklar