Foto: Adam Kedert
Foto: Adam Kedert

Miljöpartiet står i fokus under Almedalens fjärde dag, vilket öppnar upp för diskussion om miljön och hållbar utveckling. Ett flertal olika miljöorganisationer är på plats för att förklara sina ståndpunkter. En av dem är organisationen är ”Vindkraft, nej tack!”. Ung Press fick möjligheten att intervjua Marie Andersson från organisationen om vad ”Vindkraft, nej tack!” bygger på.

Vad är ”Vindkraft, nej tack!”?

-”Vindkraft, nej tack!” är en organisation som funnits i 15 år. Och den nästan enda frågan vi sysslar med är vindkraft. Just för att människor ringer oss varje vecka och ber om hjälp gällande vindkraft. Det handlar främst om att de fått besked om att vindkraftsbolag vill bygga vindkraftverk i närheten till deras hus.

Vad är organisationens främsta syfte?

– Organisationens främsta syfte är att rädda vårt landskap mot vindkraft. Människor som bor ute på landet och har naturen nära sig ska inte lida av att man sätter upp ett vindkraftverk vid deras hus. Nackdelar med det är skuggan som lägger sig över husen och trädgården, som hindrar de från att bo kvar. Familjer i Sverige har tvingats lämna sina hus på grund av vindkraftverken. Någonting annat av riksintresse byggs – då köper man in husen från människorna som bor i vägen, vilket man inte gör med vindkraften. Den energikällan har vi gett till marknaden att tjäna pengar på, vilket innebär att företagen har ingen skyldighet att lösa in fastigheterna. Så du kan hamna 300 meter ifrån ett vindkraft utan att kunna göra något åt det. Du kan inte sälja ditt hus för ingen vill köpa ett hus bredvid ett vindkraftverk. Det enda alternativet som finns är att lämna huset, vilket bidrar till stora kostnader. Det är den enskilda frågan som gjort att vi har blivit över 40 000 medlemmar, och det är det vi vill förändra.

Vad har ni får mål med organisationen?

– Målet är att ingen i Sverige ska behöva bli drabbad av vindkraften.

Varför anser ni att vindkraft inte fungerar som energikälla?

– Vindkraften är ingen energikälla som vi har som bas, som bas har vi vattenkraft och kärnkraft. Vindkraftverken producerar så pass lite energi att den inte kan ersätta andra energikällor. Det krävs att vi sätter upp många vindkraftverk för att få samma energimängd som produceras av ett kärnkraftverk. Vindkraften är även kortlivad, då den endast håller i 15-20 år. Och vad gör vi den dagen det inte blåser? Då får vi ingen ström.

Vilka energikällor tycker ni att vi ska använda istället?
– Istället för vindkraft kan du utveckla och använda solkraft, vågkraft – det är i samma omfång.

Ge tre tydliga och kortfattade argument till varför vindkraft är dåligt.

– Det stör hälsan för människor och för djur. Hotar fladdermösspopulationerna, då ca 1 miljon dör om året.

– Det är en kortlivad energikälla, vilket ur ett nationalekonomiskt perspektiv är illa.

– Det skapar inga nya jobb. Tyska bolag kommer hit och sätter upp vindkraftverken. Många är även kopplade ner till Tyskland, så reparationerna ifall ett skulle gå sönder ger därifrån. Ett exempel är Eslöv kommun i Skåne som har 50 vindkraftverk och inte ett enda arbete i Sverige. Vilket beror på att det kräver en speciell kompetens för att bygga det.

Fler artiklar