På ett seminarium som arrangerades av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltog Anes Asic och Mathilda Åström från Sveriges elevråd – SVEA, Melvin Petersén vice ordförande Sveriges Elevråd och Yasamine Bladelius riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Representanterna från Sveriges elevråd – SVEA och Sveriges Elevråd fick ställa frågor till riksdagsledamot Yasamine Bladelius.

Ung Press reporter Benjamin Fayzi var på plats och intervjuade Melvin Petersén (Sveriges Elevråd) och Jennie Gustafsson (förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA) om vilka politiska frågor som de tycker är viktiga för barn och unga.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=f2QDthWYoQk” width=”670″ height=”315″]

Fler artiklar