Agnes Hansius utanför Almedalens Presscenter.

Hej Agnes Hansius, vice ordförande för Ung Media Sverige! Ung Media har i flera år medverkat med en redaktion unga reportrar under Almedalsveckan. Varför är vi på plats i år?

– Vi är på plats i år igen för att bevaka Almedalsveckan ur ett ungt perspektiv. Vi vill bidra med ungas synvinklar och kommentarer på allt som händer här under veckan.

Varför är det viktigt?

– Det är viktigt för att unga ska få synas och höras i media. Vi menar ju att unga har samma rätt att ta plats som andra makthavare gör här i Almedalen. Vi vill se till att unga också får rymmas i samtalet.

Är det något särskilt du ser fram emot med Ung Medias närvaro i år?

– Jag har sett väldigt mycket fram emot #UngNog-kampanjen som vi stod bakom tillsammans med sju andra ungdomsorganisationer. Vi hade den workshopen igår (söndagen den 30/6, reds. anm.) och det kom väldigt mycket både makthavare och unga som fick chans att samtala om vad som händer nu när Barnkonventionen blir svensk lag.

– Sen ser jag väldigt mycket fram emot alla våra medlemmars bevakningar. Särskilt kul blir det att följa intervjuerna som vi kommer att spela in i vår studio på Donners plats, dit vi, Makthavare.se och Fler Unga bjuder in till intervjuer, samtal och diskussioner under veckan.

Fler artiklar