Foto: Nelly Corneteg
Foto: Nelly Corneteg

Skolpolitiken, kanske den hetaste frågan inför valet i september. Lärarnas Riksförbund har därför bjudit in politiker för att svara på frågor om vad de vill göra för skolpolitiken. Eftersom det igår var Miljöpartiets dag, hade Lärarnas riksförbund bjudit in Gustav Fridolin, språkrör (MP) för att tala om deras skolpolitik. Lärarnas riksförbund jobbar för att få en nationell kunskapsskola, höja resultaten för alla och allas rätt till kunskap och ökad likvärdighet för både elever och lärare. De jobbar även för att höja läraryrkets attraktionskraft.

Lärarnas riksförbund hoppas att dessa utfrågningar inte bara bidrar till utrymme i politiken, utan även till att det faktiskt händer något. ”Vi finns kvar efter valet den 14 september, för att se till att allt de lovat genomförs och att det inte tar fyra år igen för att det ska bli en het valfråga”, säger Bo Jansson, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, som även ställde frågorna till Gustav Fridolin under intervjun.

Miljöpartiet går till val på att få ett större statligt ansvar för skolan. ”En ny regering ska bjuda in professionen, facken, företrädare för eleverna och politiska partierna så vi äntligen får förslag som spänner bredare inom de traditionella blocken. Även bjuda in den pedagogiska forskningen till en skolkommission som har i uppdrag att lägga fram förslag på ett jämlikt skolsystem” säger Gustav Fridolin, språkrör (MP).

Fridolin menar också att Skolkommissionen behövs för att få förslag som har politisk bredd bakom och som gäller längre än bara till nästa valår. Han pratar även om att förändringar inom skolan måste ske i närtid och att den tid det tar att titta på ett arbete i en skolkommission inte får stå i vägen. Diskussionen handlar främst om ett större statligt ansvar, där det bland annat ska finnas statliga medel för höjda lärarlöner, arbete för att lärarna ska få mer tid samt fler anställda. Staten ska även kunna gå in och upprätta handlingsplaner på skolor som idag krisar, vilket enligt Gustav Fridolin också kommer ske i närtid. Miljöpartiet vill att forskare ska kunna ställa sig bakom förslagen och kunna säga att det kommer ta skolan i rätt riktning. Förslag som även lärarfacken kan säga är ett steg i rätt riktning mot en bättre skola.

Fler artiklar