Den 9 maj uppmärksammas Europadagen som firar grundandet av Europeiska Unionen, EU. I samband med detta hölls en debatt, mellan representanter från de politiska ungdomsförbunden, som även sändes på Almedalens första dag. Debatten modererades av Karin Flordal, EU-samordnare på SKL och Göran von Sydow, direktör SIEPS. Under debatten avverkades frågor som pandemin, asylrätten och klimatet.
Klimatet en viktig fråga

Debatten inleddes med att alla fick peka ut den EU-fråga de tycker är viktigast för ungdomar. Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom och Ida Alterå, tidigare förbundsordförande CUF, var samstämmiga i att framhålla just klimatet. 

– Utsläppen känner inga gränser, de bryr sig inte om utsläppen sker i Sverige eller Kroatien eller Kina. Därför behöver vi internationella samarbeten och där är EU ett väldigt bra sådant, enligt Ida Alterå.

Grön Ungdoms Aida Badeli fick senare utveckla vilka klimatåtgärder hon anser viktigast för EU och fokuserade då på olika kostnadssystem för utsläpp och en europeisk koldioxidbudget.  

– Om vi på allvar vill leva upp till Parisavtalet, då måste det kosta att släppa ut. Vi behöver göra väldigt mycket mer, sade hon. 

Ung Vänsters förbundsordförande Ava Rudberg höll med om att utsläppen måste vara dyrare. Hon var dock mer kritisk mot EU:s klimatarbete. 

– Det är framförallt bilden av EU som avgörande i klimat- och miljöarbetet jag ställer mig kritisk mot. […] Jag tycker att EU kan ta steg som kan stärka vår position i klimatrörelsen. Däremot tycker jag att EU står för en del felaktigheter som man inte är så bra på att bemöta, sade Rudberg. 

Unga och arbetslöshet

När debatten kom in på hur EU-samarbetet bäst bör hantera återhämtningen efter pandemin framhöll SSU:s förbundsordförande Philip Botström hur hårt unga drabbats av distansundervisning och svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden. 

– Det enskilt viktigaste, utöver att vi löser vaccinationen, är att vi får igång ekonomin genom en grön kickstart där vi kan satsa på investeringar och att unga kan utbilda sig till de jobb som efterfrågas, sade Botström. 

MUF:s förbundsordförande Matilda Ekeblad instämde i hur hårt arbetslösheten slagit mot unga och poängterade därför vikten av att fokusera på arbetsfrågor. 

– Vi kan inte ha länder som sänker pensionsåldern när Sverige höjer den, vi kan inte se att man vill införa medborgarlöner, man vill få färre att arbeta. Vi måste kunna ställa högre krav på det här och framförallt när vi förhandlar om olika bidrag och subventioner och vad vi ska ge ut, måste arbetslinjen vara i fokus, enligt Ekeblad. 

EU:s agerande för demokratin

Tobias Andersson, Ungsvenskarnas nationella talesperson, fick svara på frågan: “Hur kan EU arbeta för att stärka demokratin inom unionen och i medlemsstaterna?”. Han exemplifierade med Polen och Ungern och menade att det skulle vara hyckleri att beskära dessa länders EU-medel, samtidigt som EU betalar bistånd till mer korrupta stater.

– Jag tror att vill man få en förbättring i de berörda länderna så gör man det genom samarbete och inte exkludering och väljer man exkluderingens väg så bör man isåfall sparka ut dem helt, sade Andersson. 

LUF:s förbundsordförande Romina Pourmokhtari var av en annan åsikt. 

– Det är fullt legitimt att vi i Sverige och hela EU tar ansvar för andra människors rätt att leva, andra människors rätt att leva utan lidande, och helt enkelt ser till att förankra demokrati och andra mänskliga rättigheter genom EU:s medel, enligt Pourmokhtari.

Vad är EU:s ansvar och inte?

I den avslutande frågan om vad Sverige bör fokusera på i EU lyfte KDU:s förbundsordförande Nike Örbrink vikten av att våga dra i handbromsen:

– Många bra saker har lyfts: Handeln, säkerhetspolitiken, klimatpolitiken. Men jag tycker allt för ofta att man landar i att man har en rad problem och så undrar man: Vad kan EU göra mer för de här problemen? Ibland är det fullt rimligt att EU ska ta ett större ansvar, men ibland så är det bästa Sverige kan göra att stoppa ett allt större växande EU. Jag tycker att Coronas återhämtningfond är ett bra exempel på det. 

Sammanfattningsvis var det en lugn och sansad debatt, där debattörerna flera gånger påpekade att de höll med varandra.

Reporter: Emelie Lindgren

Fler artiklar