Foto: Alina Larsson
Foto: Alina Larsson

Det är en solig dag i Almedalen och klockan är 10:30 då Jan Björklund och Folkpartiet håller presskonferens i en fullsatt lokal på Wisby Strand. Förutom att lyssna på skolministern var Ung Press där för att intervjua honom om frågor som rör ungdomar mer än de frågor som togs upp under konferensen.

Ung Press frågade Jan Björklund vad han numera ansåg om ett förslag han tidigare skrotat, nämligen förslaget att låta elever sitta med i skolans styrelser för att ge dem mer elevinflytande. Björklund svarar tydligt att han fortfarande är emot att elever ska ha beslutandemakt, men att han tycker att det är viktigt att elevrepresentanter ska delta under samråd, att de får ge synpunkter och att man bör lyssna på vad elever har att säga. ”Att en elevstyrelse skulle ha beslutandemakt över budget eller makten att kunna rösta ned en rektor är principiellt fel. Det är rektorer och lärare som skall bestämma i skolan”, menar Björklund samtidigt som han återigen betonar hur viktigt det är att man tar till sig av elevernas tankar och åsikter.

Folkpartiets viktigaste utbildningspolitiska prioriteringar inför valet är framförallt att den svenska skolan återigen ska förstatligas. ”Kommunaliseringen har misslyckats och skillnader mellan kommuner har skapats. Detta har bland annat lett till att läraryrkets attraktionskraft minskat drastiskt”, säger skolminister Jan Björklund.

Fler artiklar