Ung Press haffade Jan Helin, chefredaktör och ansvarig utgivare på Aftonbladet, för att ta reda på vad han har för syn på ungas representation i media.

Jan Helin, chefredaktör Aftonbladet. Foto: Fanny Beckman.
Jan Helin, chefredaktör Aftonbladet. Foto: Fanny Beckman.

Man talar ofta om, men inte med unga människor i media. Vad gör ni för att ge unga utrymme i media?

Jag kommer inte att nicka och säga ja, vi måste ge unga mer utrymme. Ungdomar är inte lika intresserade att ta del av eller synas i traditionella nyheter, även om det såklart är att generalisera.

Borde inte unga få mer utrymme i er tidning eftersom de är en så pass stor läsargrupp hos er?

Nej. Jag tycker inte att det är ett stort problem eftersom unga redan hörs mycket i egna forum på nätet. Det var nog en viktigare fråga på 90-talet när papperstidningar dominerade.

Hur många unga arbetar på er redaktion och kan påverka nyhetsflödet?

Aftonbladet har en av Sveriges yngsta redaktioner. Till skillnad från äldre generationer så har unga vuxit upp med digitala medier sedan födseln, så har de en har bättre förståelse för hur det funkar.

Fler artiklar