Vet du hur många kilon sopor en svensk slänger per år? Och vet du hur många ton plast det finns i havet? Vi gick ut på stan för att fråga folket hur bra koll de egentligen hade på detta problem. Första steget till att kunna göra något åt miljöproblemen är att känna till dem. Resultatet var skärrande.

Det råder en stor okunskap kring hållbarhet. Varannan person verkar inte veta fakta som är viktig att känna till för att föra frågan vidare eller för att ändra deras levnadsstandard. Det är med stor sannolikhet orsaken till problemet att ”vanligt folk” inte vet hur världen ser ut, utan man vet endast så långt man själv ser. Utan dessa fakta är det förekommande att man enbart tänker på den där lilla plastpåsen man såg flyta på vattenytan, när det i själva verket är mellan 86-150 miljoner ton* plast i havet. Alltså ger det ett mindre perspektiv på problemet vilket i sin tur leder till att det blir förminskat bland allmänheten.

Hur ska man lösa detta? Eftersom man måste upplysa personer om problemet måste vi vända oss dit människor är – sociala medier. Miljöförstöringen måste bli uppmärksammad av flera parter för att nå ut till så många som möjligt. Både nyhetssidor och sociala plattformar som Facebook och Instagram bör lägga större fokus på det för att man ska få en daglig dos av fakta. Om man inte påminns dagligen glöms det bort och informationen förträngs, och då är vi tillbaka på ruta ett.
Det är dags för media att ta tag i miljöproblemen!

Text: Emma Fjällström, Kajsa Persson och Sissela Höglund

 

*Observera att i filmen används siffran 300 000 ton plast i havet. Siffran förekom i flertalet källor från 2014 men har nu ändrats. I artikeln står de rätta uppgifterna, 86-150 miljoner ton plast.

 

Fler artiklar